Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice - KLASYFIKACJA PODZIAŁU SUBDYSCYPLIN PEDAGOGICZNYCH WG PAN

  1) Podstawowe dyscypliny pedagogiczne

  - Pedagogika ogólna

  - Historia oświaty i wychowania oraz doktryn pedagogicznych

  - Teoria wychowania

  - Dydaktyka

  2) Szczegółowe dyscypliny pedagogiczne (wyznaczone linią rozwoju człowieka)

  - Pedagogika rodziny

  - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  - Pedagogika...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice - PODZIAŁ PIONOWY (trójkąt – opis od dołu)

  P. empiryczna lub praktyczna – obserwuje, zbiera i bada całość doświadczeń wychowawczych od rodziców, nauczycieli, wychowawców itd.

  P. opisowa lub eksperymentalna – uwzględnia doświadczenia, bada eksperymentalnie prawa rządzące przebiegiem zjawisk biologicznych, psychologicznych lub...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice - PODZIAŁ POZIOMY - ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT BADAŃ

  1) PODSTAWOWA (TEORETYCZNA) – nie podejmuje badań empirycznych

  a) ogólna – ustala znaczenia i pojęcia podstawowe, opisuje definicje, syntetyzuje dorobek pedagogiki, ustala tożsamość pedagogiki, porządkuje pedagogikę ze względu na przedmiot badań

  b) dydaktyka ogólna – metodyki i dydaktyki szczegółowe

  c)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice

  Dyferencjacja jest to rozpad, zróżnicowanie na wiele części, które przy zachowaniu podobnego składu pełnią różne funkcje.

  Dyferencjacja w pedagogice oznacza rozpad pedagogiki w XX wieku jako jednolitej dyscypliny na bardziej szczegółowe subdyscypliny.

  Ma swoje zalety (bada dogłębnie, tworzy wiedzę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika marksistowska – podstawowe założenia , geneza i krytyka

  Poglądy Marksa i Engelsa na wychowanie są częścią całego systemu ich poglądów na powstanie komunizmu. Powstała wtedy naukowa pedagogika proletariatu, a zagadnienia wychowania zostały związane z walką klasy robotniczej o pełne zlikwidowanie wyzysku i walką o komunizm.

  Marks i Engels w naukowy sposób...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika personalistyczna – jej podstawowe założenia i krytyka

  Personalizm:

  a. filoz. «koncepcje filozoficzne przyjmujące za punkt wyjścia różnie interpretowaną problematykę osobowości ludzkiej pojmowanej metafizycznie jako osoba — byt natury duchowej, obdarzony świadomością i wolą, twórczy, wolny i odpowiedzialny moralnie»

  b. psych. «kierunek psychologiczny...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia esencjalizmu pedagogicznego – ocena koncepcji

  Esencjalizm – przedstawiciele: M. J. Demiashkevich, F. A. Shaw, I. L. Kandel, W. H. Kilpatrick, J. S. Brubacher - (z ang. Essential – niezbędny do czegoś, istotny, zasadniczy dla czegoś) był protestem przeciwko systemowi wychowania, na którym zaciążyła głównie pedagogika J. Daeweya.

  Esencjaliści w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje behawiorystyczne w pedagogice – istota i ocena tych koncepcji

  Zgodnie z podstawowymi założeniami tego prądu – zasadnicze znaczenie przywiązuje się nie do wrodzonych zadatków i instynktów, lecz do wychowania, którego wynikiem powinny być wszystkie pożądane reakcje jednostki. U podstaw tych teorii leży teza o środowiskowym uwarunkowaniu postępowania człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje edukacyjne pragmatyzmu pedagogicznego

  Zasadnicze twierdzenie pragmatyzmu, którego najgłośniejszym przedstawicielem stał się William James, sprowadza się do uznania za kryterium prawdziwości naszych myśli i koncepcji tego czy są one skuteczne i wiodą do sukcesu w działaniu. Teoria ta stała się podstawą nauczania w szkole Deaweya czy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje pedagogiczne przedstawicieli neopsychoanalizy

  Przedstawiciele tego nurtu zwrócili uwagę na znaczenie środowiska społecznego dla rozwoju osobowości ludzkiej. Ich zdaniem jednostka przynosi na świat jedynie ogólne predyspozycje, które rozwijać można dzięki wychowaniu. W warunkach idealnych jednostka i społeczeństwo są współzależne. Jednostka pomaga...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /5 086

  praca w formacie txt

Do góry