Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Teoretyczne założenia humanistycznej strategii badań naukowych

  1) Badane są fenomeny – zjawiska niepowtarzalne, jednostkowe, wytwory kultury, wytwory psychofizyczne

  2) Zjawiska społeczne, związane z człowiekiem są inne niż zjawiska przyrodnicze

  3) Badacz opiera się na własnej interpretacji

  4) Badacz rezygnuje ze ścisłego planu badawczego, formułuje natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary zmian w przedmiocie badań pedagogiki XX wieku

  1) Rozszerzanie się terenu oddziaływań pedagogicznych w górę i w dół życia ludzkiego – niemowlęta, dorośli, ludzie starzy – wychowanie całościowe

  2) Zmiana charakteru wychowania z indywidualnego na grupowe, musi się ono odbywać w zespołach

  3) Powstawanie nowych instytucji wychowawczych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADYGMATY PEDAGOGICZNE - DIDASKALOCENTRYZM

  Uprzywilejowanie społeczeństwa jako zasadniczej kategorii konstytuującej edukację. Społeczeństwo tworzy trwałe struktury praktyki edukacyjnej. Uczniowie stanowią ważne ogniwo łańcucha ciągłości kulturowej – przeniosą ją kolejnym pokoleniom. Szkoły tworzą niezbędne kadry dla wszystkich dziedzin...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADYGMATY PEDAGOGICZNE - PAIDOCENTRYZM

  Obejmuje paradygmat humanistyczny i interpretatywny. Za główny cel przyjmuje swobodny rozwój dziecka, przekładając interes jednostki nad interes społeczeństwa. Zapoczątkował go Rousseau. Główne źródło rozwoju tkwi w samym dziecku. Edukacja powinna pozwolić dziecku na ujawnienie zdolności, a następnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jeden wskazany paradygmat pedagogiczny w wybranych kategoriach pedagogicznych

  Paradygmat – dotyczy bezpośrednio przedmiotu danej nauki – „obszaru rzeczywistości”. Jest zbiorem ogólnych przesłanek, czyli zdań stanowiących podstawę wnioskowania o jakimś przedmiocie.

  Paradygmat pedagogiczny – zbiór ogólnych założeń koniecznych do zdefiniowania edukacji, stanowiących punkt wyjścia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia teoretyczne założenia empirycznej strategii badań naukowych

  Powstała na podstawie oświeconego empiryzmu i racjonalizmu. Jest to epistemologiczna teoria dotycząca poznania. Formułuje tezę, że człowiek poznaje świat za pomocą 5 zmysłów, następnie przetwarza je za pomocą rozumu lub myślenia dokonując opisu i uogólnień – jest to racjonalne lub logiczne myślenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce pedagogiki w poznanych systemach klasyfikacyjnych nauki i według poglądów współczesnych pedagogów polskich

  1) Klasyfikacja UNESCO

  n. przyrodnicze

  n. inżynieryjne

  n. medyczne

  n. rolnicze

  n. humanistyczne – pedagogika

  2) Thesaurus (1977 r.)

  Dz. Ogólny

  Przyrodoznawstwo i technologia

  Nauki o wychowaniu – pedagogika

  n. o kulturze

  n. o komunikacji

  n. o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

  1) Przedszkolna – teoria wychowania przedszkolnego oraz zespół praktycznych wskazań dla nauczyciela, jak w przedszkolu realizować program w poszczególnych grupach wiekowych i jak prowadzić pracę wychowawczo-dydaktyczną. Problemy badawcze:- przygotowanie do nauki czytania i pisania …………

  2) Wczesnoszkolna –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI PEDAGOGIKI Z INNYMI DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI

  Pierwszorzędowe (nie możę bez nich istnieć): psychologia rozwojowa, socjologia wychowania, etyka

  Drugorzędowe (obficie korzysta z ich dorobku): historia, kulturologia, biologia, teologia, antropologia

  Trzeciorzędowe (może uwzględniać ich wyniki badań): estetyka, demografia, higiena...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyferencjacja w pedagogice - KRYTERIA PODZIAŁU WG. S. KAWULI

  K. celów działalności wychowawczej (dydaktyka i teoria wychowania)

  K. metodologiczne (p. ogólna, społeczna)

  K. instytucjonalne (p. szkolna, przedszkolna, szkoły wyższej, wojskowa)

  K rozwojowe ( p. okresu żłobkowego, wczesnoszkolnego, dzieci i młodzieży, andragogika)

  K. rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry