Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Etyczne wymiary pracy nauczyciela - Co składa się na ten wymiar etyczny: Inne

  1. Proces komunikowania- etyka mowy

       a. Dziecko jest mało odporne na słowa a ludzie są bezrefleksyjni właśnie gdy wypowiadają słowa do dzieci

  2. Poszanowanie godności ucznia- dziecko w kontakcie z nauczycielem musi wiedzieć że się liczy

  3. Odpowiedzialność nauczyciela za własny rozwój-...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyczne wymiary pracy nauczyciela - Co składa się na ten wymiar etyczny: Kategoria oceny ucznia

  a. Dzisiaj ocena jest generalizowana na człowieka, fetyszyzacja ocen

  b. Nauczyciele zajmują się diagnozą braków (nie umiesz, nie rozumiesz) a nie diagnozą mocy, bez której nie powinna być wygłoszona diagnoza braków. Dziecko może sobie nie poradzić tylko z diagnozą braków, diagnoza operacyjna to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyczne wymiary pracy nauczyciela - Co składa się na ten wymiar etyczny: Odpowiedzialność nauczyciela

  a. identyfikowanie się ze skutkami własnych działań (odpowiedzialność sięga tak daleko jak moc człowieka), nauczyciel odpowiada za rozwój umysłu wielka odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność moralna a nie prawna bo skutki pracy nauczyciela są niewymierne.

  b. Nauczyciel bezdyskusyjne odpowiada za...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyczne wymiary pracy nauczyciela

  Na zmiany w tym aspekcie wpływ mają:

  reforma oświaty- zakłócenia lokalne

  przyspieszenie zmian w świecie (książka „Trzy fale”- do XVIIw- fala rolnicza, do lat 50- przemysłowa, od 1952-społeczeństwo informacyjne = wiedzy)

  Nauczyciele jako tłumacz świata a nie przewodnik, świat nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontekst pracy nauczyciela

  Praca nauczyciela ma charakter intelektualny, umiejętności i czynności praktyczne nauczyciela są z natury intelektualne

  Najlepszym sposobem uciszenia uczniów jest zainteresowanie, trzeba ich „uwieść”

  Nauczycielska indywidualność

  W zawodzie nauczyciela ważne jest energetyzowanie, zasilanie. Bywają...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzne tło pracy nauczyciela

  Warunki pracy: niedookreślone, zmienne, bardzo dynamiczne i niestandardowe

  Plan pracy nauczyciela jest modyfikowany w toku lekcji, obraz lekcji kształtuje się w jej trakcie- dlatego nauczyciel nie działa odtwórczo. Nauczyciel działa twórczo i w biegu- nie może zawieść toku lekcji i pomyśleć w spokoju...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natura działania pedagogicznego

  Charakterystyczna struktura czynności zawodowych: nauczyciel nie posługuje się specyficznymi narzędziami np.: jak zegarmistrz. Ile dzieci tyle sposobów pracy z nimi, aby osiągnąć rezultat.

  Warunki w których pracuje nauczyciel są labilne (zmienne). Praca nauczyciela jest podwójnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena 1.0

  Struktura kompetencji nauczycielskich

  wpływ kontekstu społecznego (obiektem działań zawodowych nauczyciela jest inny człowiek) na specyfikę pracy nauczycielskiej

  specyfika działania pedagogicznego a możliwość realizacji założeń racjonalności technicznej

  praca nauczyciela jako działanie komunikacyjne (różnice między...

  Ocena /1.0 Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce ambiwalencji w kwalifikacjach nauczycielskich

  1.zmiana znaczenia terminu (pojęcie ambiwalencji w tradycyjnym i współczesnym znaczeniu)

  2.rozumienie pojęcia ambiwalencji w odniesieniu do nauczycielskich kwalifikacji zawodowych

  3.znaczenie zdolności do przeżywania ambiwalencji w pracy nauczyciela

  4.dwa rodzaje ambiwalencji :

     - ambiwalencja wpisana w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie osobiste nauczycieli

  czym jest pedagogiczna teoria osobista

  cechy, struktura, funkcje teorii osobistych

  znaczenie wiedzy osobistej w regulowania działania pedagogicznego

  teoria osobista nauczyciela jako podstawa działania pedagogicznego

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt

Do góry