Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Metoda sondażu diagnostycznego

  Wiele kontrowersji wiąże się z określeniem jednej z najpopularniejszych metod badań społecznych w tym także pedagogicznych jaką jest sondaż, zwany przez jednych sondażem diagnostycznym, przez innych sondażem ankietowym czy sondażem na grupie reprezentatywnej ..

  Ogólne założenia badań pedagogicznych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /7 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda indywidualnych przypadków

  Metoda indywidualnych przypadków zwana także "studium indywidualnych przypadków" wywodzi się z metod pracy socjalnej rozwijanych w pedagogice opiekuńczej na przełomie - i rozpowszechnionych w latach 20. naszego wieku. Działalność opieku6cza wyrastając z ram filantropii, szukała naukowych podstaw swej pracy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /5 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monografia pedagogiczna

  W badaniach pedagogicznych przyjęto węższe znaczenie pojęcia mo­nografii. Najczęściej używa się tego określenia na oznaczenie badań in­stytucji wychowawczo-oświatowych lub zjawisk edukacyjnych instytucjo­nalnie zlokalizowanych. Tymczasem w naukach społecznych monografią zwykło się nazywać nie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /5 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksperyment pedagogiczny

  Mimo różnych opinii pedagogów eksperyment pedagogiczny uznać należy za metodę badań pedagogicznych Zasadność takiej kwalifikacji jest szczególnie przekonująca, jeśli spojrzeć na eksperyment z punktu widzenia dydaktyki. Najbardziej trafną definicję tego pojęcia dał W. Za­czyński.

  "Eksperyment jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /5 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne rozumienie pojęcia wychowanie i pojęcia koncepcja wychowania

  Nowoczesność w odniesieniu do myśli o wychowaniu w kontekście współczesności i aktualności będzie rozumiana jako to, co obecnie w naszych czasach jest rzeczywiste, czynne, doniosłe, ważne mniej lub bardziej, zakorzenione w dziedzictwie przeszłości i emancypujące przyszłość, stanowiące obecne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria i aspekty istotności nowoczesności wiedzy i praktyce wychowawczej

  Kryteria doniosłości

  - czasowe – kiedy coś powstało, jak długo istnieje, jak długo istniało, czy jest trwałe, ponadczasowe, nieprzemijające. Te które mają krótki żywot to nowinki prawdy przemijające, okresowe.

  - aspekt przedmiotowy – ujmuje cechy nowych idei, myśli, rzeczy, wiedzy z tym, co jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesność i aktualność jako terminy bliskoznaczne i stanowiące kontekst nowoczesności

  Współczesny – istniejący, występujący w tym samym czasie co ktoś inny lub coś innego, teraźniejszy

  Tak rozumiana współczesność wskazuje, że nowoczesność nie wyklucza w nowych czasach ważności dobrobytu przeszłości w niezmienionej postaci lub jako modernizacji, czy odroczenia renesansu osiągnięć...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesność w ujęciu słownikowym inaczej leksykograficznym

  Nowoczesny – właściwy nowym czasom, współczesny, teraźniejszy, niezacofany

  „Nowo” – wskazuje na niedawność istnienia cechy bądź rzeczy określonej przez drugi człon

  Aspekt znaczeniowy – wskazuje na aspekt czasowy, chronologiczny

  Aspekt rzeczowy – koncentruje się na cechach rzeczy, ukazuje w jakich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesność jako ogólna kategoria myśli i działania, oraz jej wieloznaczność

  Nowoczesność w różnych dziedzinach życia

  W technice (urządzenia)

  W odniesieniu do życia społecznego – nowoczesne jest państwo demokratyczne z gospodarką rynkową i wolnością słowa, a poza tym nowoczesna szkoła, więzienia szpital. Nowoczesna rodzina to rodzina partnerska niekoniecznie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - FUNKCJONALNE SUBSTYTUTY ZAUFANIA

  Rozpowszechnione i zinstytucjonalizowane praktyki towarzyszące kulturze nieufności, które zaspokajają potrzeby normalnie zaspokajane przez zaufanie.

  Wiara w opatrzność – siły nadprzyrodzone, metafizyczne (los, Bóg) traktuje się jako ostoja pewności; przejmują one kontrolę, gdy sytuacja wydaje się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 833

  praca w formacie txt

Do góry