Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Podaj przykłady pomiarów większej liczby cech somatycznych służących do oceny rozwoju

  Do pomiarów większej liczby cech somatycznych posługujemy się pomiarami wysokości i ciężaru ciała, a u dzieci młodszych dodatkowo pomiarami obwodu głowy i klatki piersiowej. A w pogłębionej diagnozie wykorzystujemy również pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz technikę wykonywania pomiarów podstawowych cech antropometrycznych

  1. Masa ciała – oznaczana jest u małego dziecka na wadze niemowlęcej u dziecka starszego na wadze lekarskiej. Ważony powinien być rozebrany.

  2. Wysokość ciała – do 15-18 miesiąca życia mierzona jest jako długość w pozycji leżącej na plecach liberometrem. Jest to odległość od szczytu głowy do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /4 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz podstawowe płaszczyzny i linie ciała

  - płaszczyzna środkowa strzałkowa – przechodzi przez oś podłużną ciała, dzieląc je symetrycznie na części: lewą i prawą. Wszystkie równoległe do niej płaszczyzny nazywane są płaszczyznami strzałkowymi;

  - płaszczyzna czołowa główna – prostopadła do płaszczyzny strzałkowej przechodzi przez...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podstawowe przyrządy antropometryczne i opisz ich wykorzystanie

  W skład podstawowych przyrządów antropometrycznych wchodzą:

  - liberometr Wolańskiego – służy do pomiarów cech długościowych małego dziecka w pozycji leżącej,

  - antropometr typu Martina – służy do pomiarów długościowych dzieci w pozycji stojącej.

  - waga niemowlęca – służy do określani8a masy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw komputerowe metody diagnostyki wad postawy ciała

  1. Metoda Mory należy do grupy technik fotogrametrii przestrzennej (fototopografii).

  Polega ona na wykonaniu kamerą video komputerowej „fotografii”. Dzięki specjalnemu systemowi optycznem7u komputer wyznacza trójwymiarowy obraz np. pleców i dokładnie analizuje ponad 40 parametrów w płaszczyźnie czołowej i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega funkcjonalna ocena postawy ciała?

  Funkcjonalna ocena postawy ciała polega na zbadaniu właściwości funkcjonalnych postawy ciała. Obejmuje także pomiary ruchomości stawów i gibkości kręgosłupa. Możemy badać ruchomość bierną stawów (badający porusza kończyna badanego aż do oporu) lub ruchomość czynną (badany sam wykonuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz metodę sylwetkową oceny postawy

  Metoda sylwetkowa polega na porównaniu sylwetki badanego dziecka z profilu do jednego z opracowanych wzorców.

  Oceniając stosunek między kifozą piersiową a lordozą lędźwiową zaliczamy badanego do zespołu typów kifotycznych (kifoza większa od lordozy), równoważnych (kifoza w przybliżeniu równa lordozie)...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ocenę postawy ciała za pomocą metody punktowania

  Metoda punktowania polega na oznaczaniu punktami „karnymi” odchyleń w ułożeniu poszczególnych jej elementów. System ten umożliwia wnikliwą ocenę niektórych drobniejszych odchyleń w postawie ciała. W celu zobiektywizowania sposobu oceny postawy ciała metodą punktowania należy posługiwać się ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw charakterystyczne cechy prawidłowej postawy ciała

  Ogólnie prawidłowa postawa ciała charakteryzuje się następującymi cechami:

  - prostym ustawieniem głowy,

  - fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałowej oraz prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,

  - dobrze wysklepioną klatką piersiową; przednia ściana klatki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zmiany ukształtowania miednicy, kończyn dolnych i stopy w procesie posturogenezy

  W procesie posturogenezy u dzieci rozpoczynających chodzenie miednica ustawiona jest pionowo i w miarę kształtowania się krzywizn fizjologicznych kręgosłupa zwiększa swoje nachylenie ku przodowi. W okresie pokwitania u dziewcząt fizjologiczne nachylenie miednicy ku przodowi jest większe niż u chłopców...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011 Znaków /1 253

  praca w formacie txt

Do góry