Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie ilościowych cech fenotypu człowieka – podaj przykłady

  CECHY ILOŚCIOWE – są zdeterminowane dużą liczbą „słabo działających genów” w podobnym kierunku, czyli są poligenetyczne. Ponieważ jednak geny mogą tworzyć różne kombinacje, stąd własnością tych cech jest gama form i wielkości przejściowych.

  Przykładem tych cech są: wysokość i masa ciała...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie jakościowych cech fenotypu człowieka – podaj przykłady

  CECHY JAKOŚCIOWE – zdeterminowane są genetycznie w sposób bezpośredni i niezmienny. Na cechy te nie mają wpływu czynniki paragenetyczne i środowiskowe. Są to np. liczba kręgów w kręgosłupie, liczba palców u rąk i nóg, liczba żeber, grupa krwi, struktura tęczówki oka. Zakres zmienności tych cech jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij, na czym polega genetyczne sterowanie rozwojem

  Genetyczna kontrola rozwoju jest realizowana na drodze:

  - powtarzalności (kopiowania) materiału genetycznego w komórkach, co gwarantuje identyczność genetyczną komórek potomnych,

  - zakresu i ilości wytwarzanych białek,

  - tempa procesów biochemicznych i fizjologicznych rzutujących miedzy innymi na tempo...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów przebieg procesu biosyntezy białka

  Molekuły białek podobnie jak DNA zbudowane są z długich łańcuchów polimerów, które jednak składają się nie z 4, a z 20-tu różnych ogniw aminokwasów. W skład określonego białka wchodzi kilkaset, a nawet kilka tysięcy cząsteczek aminokwasów.

  Białka (enzymy) różnią się między sobą ilością...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw podobieństwa i różnice w budowie i funkcjach DNA i RNA

  DNA RNA

  - występuje w jądrze komórkowym;

  - zbudowany z dwu komplementarnych nici skręconych wokół własnej osi – tworzącej helisę;

  - cukier dezoksyryboza;

  - zasady azotowe AGCT;

  - występuje w jednej postaci;

  - trwały, jest matrycą zawierającą informacje o syntezie białek;

  - pośredni udział w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów budowę i funkcje kwasów nukleinowych

  Budowa DNA – pod względem budowy chemicznej DNA jest stosunkowo prostą substancją. Podstawową jednostką, z której zbudowany jest ten kwas jest nukleotyd.

  Każdy nukleotyd składa się z cukru (5-węglowego zwanego dezoksyrybozą), cząsteczki kwasu fosforowego (fosforanu) jednej z czterech zasad należących...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /4 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj przebieg mitotycznego i mejotycznego podziału komórki

  MITOZA MEJOZA

  1. Zachodzi w komórkach somatycznych

  2. Obejmuje 1 podział

  3. Po podziale z 1 komórki macierzystej powstają 2 komórki potomne

  4. Liczba chromosomów nie zmienia się. 1. Zachodzi w komórkach macierzystych gamet i zarodników

  2. Obejmuje dwa podziały

  3. Po podziałach z 1 komórki macierzystej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: genom, kariotyp, allel, homozygota, heterozygota, genotyp, fenotyp

  GENOM – stanowią go 23 chromosomy; jest to podstawowy (pojedynczy) komplet, określany jako haploidalny (n).

  KARIOTYP – składają się na niego: autosomy (22 pary) i 1 para chromosomów płciowych.

  ALLELE – geny znajdujące się w tym samym locus w chromosomach homologicznych występujące parami; są one...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień czynniki wpływające na przebieg rozwoju osobniczego człowieka

  a)czynniki endogenne (wewnątrz)

  - genetyczne (determinanty rozwoju)

  - paragenetyczne i niegenetyczne (stymulatory rozwoju) tryb i styl życia

  b) czynniki egzogenne (na zewnątrz)

  - biogeograficzne (klimat) - społeczno – ekonomiczne (poziom wykształcenia)(modyfikatory środowiskowe)

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów związki istniejące miedzy ontogenezą a filogenezą

  Większość badaczy uważa, że rozwój filogenetyczny może być rozpatrywany jako suma kolejnych ontogenez, w czasie których międzypokoleniowo zachodzą na poziomie populacji zmiany genetyczne. Istnieją cechy, których zmiany w ontogenezie maja kierunek zgodny Z kierunkiem filogenezy i takie, których kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Eric Dodano /29.08.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt

Do góry