Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika a aksjologia filozoficzna

  II część Esseju

  Istnieje w literaturze pięknej znakomita metafora kochającej osoby jako raczej  kierującej się „sercem” niż rozumem ( czy "szkiełkiem i okiem" ) oddająca tę intuicję ,że wartości miłości się  raczej „czuje” niż „rozumie”. Niemądry to kochanek , który zdenerwowany wykrzykuje do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /lala Dodano /01.06.2014 Znaków /64 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o sprzężenia zwrotne w toczącej się rozmowie

  Pomimo zalecanej powściągliwości zarówno w odpowiadaniu na stawiane przez badanych pytania, jak również w zadawaniu im własnych pytań, osoba przeprowadzająca rozmowę nie może nastawiać się wyłącznie na całkowicie bierne słuchanie wypowiedzi badanych. Nie wolno bowiem zapominać, iż rozmowa w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ankietowe i ich wartość naukowa

  Badania ankietowe —jak wiemy — polegają na zadawaniu respondentom pytań kwestionariuszowych z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są również zazwyczaj pisemnie, tj. za pośrednictwem drukowanego zestawu, zwanego kwestionariuszem. Przeprowadzone w ten sposób badania mają na ogół charakter...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powściągliwość w zadawaniu pytań rozmówcom

  Nie mniej istotnym warunkiem poprawności metody dialogowej — oprócz uważnego i cierpliwego słuchania rozmówców oraz umiaru na stawiane przez nich pytania —jest daleko idąca powściągliwość w zadawaniu im pytań przez osobę prowadzącą z nimi rozmowę w celach badawczych. Oczywiście ogólną zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weryfikacja pytań kwestionariuszowych

  Niezbędnia w przygotowywaniu badań sondażowych jest także weryfikacja pytań kwestionariuszowych w ramach badań pilotażowych. Wymóg ten odnosi się w szczególności do sprawdzenia stopnia zrozumienia przez osoby badane poszczególnych pytań sondażowych. Okazuje się bowiem, że nawet wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako rozmowa nieustrukturalizowana

  Na pewno metoda dialogowa nie jest nigdy bliżej ustrukturalizowana. Przebieg jej określa jedynie ogólny lub bardziej uszczegółowiony temat, jaki sugeruje

  i przypomina się osobom badanym w trakcie przeprowadzanej z nimi rozmowy. Niekiedy dopuszcza się wprawdzie także zadawanie pytań, ale zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezbędność instrukcji w badaniach sondażowych

  Niebagatelnym wymaganiem stawianym badaniom sondażowym jest należyte stosowanie w nich instrukcji, czyli odpowiednich wskazań i pouczeń związanych z zadawanymi badanym pytaniami (por. H.D. Mummendey, 1987, s. 68-71). Mówi się, że nawet drobna korekta instrukcji może wpłynąć na jakość odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany wywiadu

  Z uwagi na różny sposób przeprowadzania wywiadu można mówić o kilku jego odmianach, nazywanych tu także określonymi technikami sondażu z zastosowaniem wywiadu. Często spotykanymi jego odmianami są: wywiad nie-skategoryzowany i wywiad skategoryzowany.

  Wywiad nieskategoryzowany — nazywany też wywiadem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolejność pytań kwestionariuszowych

  Nie bez znaczenia z metodologicznego punktu widzeniajest także kolejność zadawanych pytań osobom badanym. Przede wszystkim pytania sondażowe powinny stanowić dla badanych pewną zwartą i logiczną całość. Chodzi głównie o to, aby podawane były w kolejności zgodnej z poczuciem logiki każdego z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad i jego osobliwości

  Cechą konstytutywną badań, o których tu mowa, jest wywiad. Jest on sposobem gromadzenia interesujących badacza informacji w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi. W przeprowadzeniu wywiadu uczestniczą co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent. Rozumiany w ten sposób wywiad polega przeważnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 362

  praca w formacie txt

Do góry