Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Złożoność i uciążliwość badań eksperymentalnych

  Eksperyment pedagogiczny jest niewątpliwie metodą badań nadzwyczaj złożoną i uciążliwą. Złożoność jego polega przede wszystkim na konieczności uwzględnienia zarówno zmiennych niezależnych, jak i zależnych i pośredniczących oraz na właściwym doborze grup eksperymentalnych i kontrolnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowywanie osób oceniających

  W zapobieganiu błędów w ocenianiu — oprócz uświadomienia ich sobie oraz troski o ich trafność i rzetelność — dopomaga również odpowiednie przygotowywanie osób do udziału w badaniach za pomocą skal ocen. Pewnym krokiem w tym kierunku jest zasygnalizowane wcześniej uświadomienie osób objętych badaniami...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd generalizacji i stereotypu

  Niewątpliwie często spotykanym błędem przy ocenianiu jest błąd generalizacji. Polega on na skłonności osoby oceniającej do zbytniego uogólniania w dokonywaniu ocen. Praktycznie wyraża się to w tendencji do oceniania wszystkich cech danej osoby w podobny sposób. Przyczyną tego zjawiska jest ogólne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorównywanie założeniom metodologii nauk przyrodniczych

  Jedno z podstawowych zastrzeżeń, stawianych badaniom eksperymentalnym, dotyczy zbyt mechanicznego przenoszenia na grunt pedagogiki schematów lub kanonów obowiązujących w naukach przyrodniczych, zwłaszcza w fizyce, chemii i biologii. Słusznie podkreśla się, że eksperymenty pedagogiczne nie są w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY

  Metodą najbardziej obiecującą w badaniach pedagogicznych jest z pewnością eksperyment, nazywany często eksperymentem pedagogicznym. Pomimo to

  — zwłaszcza w ostatnich latach — nie cieszy się on zbyt wielką popularnością

  i stosowany jest raczej opornie. Składa się na to kilka przyczyn. Jednąz nich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd łagodności i tendencji centralnej

  Często przy ocenianiu popełniany jest także błąd łagodności niezależnie od ocenianej cechy. Przejawia się w tendencji do stawiania wszystkim szacowanym osobom zawyżonych ocen. Błąd ten popełniają często nauczyciele w stosunku do uczniów, których znają od dłuższego czasu. Psychologowie tłumaczą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzeniewierzanie się zasadom moralnym

  Pewne zastrzeżenia przeciwko zastosowaniu badań eksperymentalnych w pedagogice wysuwa się także ze względów etycznych. Niektórzy z tych właśnie powodów wykluczają wszelkie eksperymenty pedagogiczne, zakładając, iż godzą one w poczucie godności osobistej dzieci i młodzieży oraz przesadnie niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zmiennych w eksperymencie

  Na ogół przyjmuje się, iż eksperyment pedagogiczny stanowi metodę badania zależności między jednym lub kilkoma czynnikami (sposobami) oddziaływań pedagogicznych (zmiennymi niezależnymi) a określonymi ich następstwami (zmiennymi zależnymi). Są to więc zależności szczególnego rodzaju, tj...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt halo i błąd logiczny

  Błąd efekt halo (zj. ang.: halo ejfect), którego nazwa pochodzi od E.L. Thorn-dike’a, spotykany jest również nader często w badaniach pedagogicznych. Polega on na przenoszeniu ogólnego wrażenia, jakie sprawił na osobie szacującej oceniany przez nią obiekt, na ocenę poszczególnych jego cech. Określa się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwiarygodnienie badań pedagogicznych

  Niewątpliwą zasługą poprawnie przeprowadzonego eksperymentu na gruncie pedagogiki jest niejednokrotnie uwiarygodnienie badań pedagogicznych, zwłaszcza tych podejmowanych wyłącznie za pomocą metody sondażu lub metody szacowania. Otóż badania eksperymentalne pozwalają w miarę rzetelnie sprawdzić...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 455

  praca w formacie txt

Do góry