Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Egzemplifikacja badań ąuasi-eksperymentalnych

  Przeprowadzone dotychczas badania quasi-eksperymentalne dotyczyły różnych problemów badawczych, w tym m.in. wpływu stylów kierowania wychowawczego nauczycieli na zachowanie się uczniów w klasie szkolnej (por. J. Kounin, 1970; J. Kounin, P. Doyle, 1975), struktury osobowości autorytarnej i jej uwarunkowań (Th...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja testu osiągnięć szkolnych

  Normalizacja testu polega na opracowaniu specjalnych norm, umożliwiających odpowiednią interpretację uzyskanych wyników testowych. Mają one z jednej strony ułatwić dokonanie klasyfikacji osób badanych według poprawnie rozwiązanych przez nich zadań testowych (normy empiryczne), z drugiej — porównanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady i zalety badań ąuasi-eksperymentalnych

  Badania ąuasi-eksperymentalne posiadają na pewno mniejszą wartość poznawczą niż badania stricte eksperymentalne. Dzieje się tak zwłaszcza z tego powodu, iż w badaniach ąuasi-eksperymentalnych —jak wiemy — poddaje się ścisłej kontroli jedynie zmienne zależne. Zmienne niezależne natomiast pozbawione...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwy dobór grup eksperymentalnych i kontrolnych

  Innym często popełnianym błędem w badaniach eksperymentalnych jest niewłaściwy dobór grup eksperymentalnych i kontrolnych. Zresztą całkowita ich równoważność jest niemożliwa, zwłaszcza gdy eksperyment prowadzony jest w warunkach naturalnych. Eksperymentator skazany jest tutaj na funkcjonujące od dawna...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja testu osiągnięć szkolnych

  Standaryzacja testu oznacza jego wysoki poziom rzetelności i trafności, łącznie z opracowywanymi normami, a ponadto Jednolitość postępowania przy badaniu, mającą na celu zmniejszenie do minimum zależności wyników od osoby badającej i od zewnętrznych warunków badania” (M. Choynowski, 1959, s. 156). Tak...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedosyt weryfikacji wewnętrznej

  Często spotykanym błędem podczas przeprowadzania badań eksperymentalnych w pedagogice jest niedosyt ich weryfikacji wewnętrznej. Chodzi tu zwłaszcza o głębszą refleksję nad stopniem prawdopodobieństwa, z jakim ewentualnie zostaną potwierdzone wysunięte przez eksperymentatora hipotezy robocze. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umożliwianie łączności z praktyką pedagogiczną

  Użyteczność badań eksperymentalnych w pedagogice uzasadnia również to, iż stwarzają one badaczowi możliwość pozostawania w bezpośredniej łączności z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną. Jakie ma to znaczenie zarówno dla unowocześnienia pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwe cechy osoby oceniającej

  Na osobiste cechy osoby oceniającej, które w niemałym stopniu przyczyniają się do popełniania przez niąbłędów przy ocenie, skład'ają się m.in. jej niedomagania w koncentracji uwagi oraz w poprawnym spostrzeganiu i zapamiętaniu tego, co jest istotne z punktu widzenia przeprowadzanych badań. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ułatwianie innowacji pedagogicznych

  Badania eksperymentalne stanowią nierzadko także cenne źródło inspiracji dla dalszych innowacji, dotyczących unowocześnienia działalności dydaktyczno-wychowawczej. Otóż weryfikowany pomysł rodzi często dalsze pomysły i nasuwa cały szereg problemów otwartych, wymagających dodatkowych badań. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o trafność i rzetelność skal ocen

  Wprawdzie zakłada się w skalach ocen względną trafność i rzetelność, błędem byłoby jednak zaniedbywanie podnoszenia ich wartości poznawczej poprzez nadanie im charakteru narzędzi bardziej wiarygodnych. Istnieją różne sposoby zwiększania trafności i rzetelności skal ocen. O niektórych już...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 498

  praca w formacie txt

Do góry