Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Cele metody socjometrycznej

  Inną charakterystyczną cechą metody socjometrycznej jest to, iż dotyczy ona głównie badania stosunków interpersonalnych, w tym zwłaszcza żywionych przez badanych uczuć sympatii i antypatii, a także obojętności wobec członków określonej grupy. Mówi się tam o stosunkach przyciągania (atrakcji), jak...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /7 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby zdefiniowania testów osiągnięć szkolnych

  Najogólniej mówiąc, testy osiągnięć szkolnych stanowią udoskonalony sposób sprawdzania i oceniania stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności w zakresie określonego przedmiotu nauczania. Toteż każdy tego rodzaju test jest „zbiorem zadań, których cechą wspólną jest to, że wiążą się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak właściwych „układów odniesienia” w eksperymencie

  Nie mniej poważnym błędem od poprzednio omówionych jest błąd polegający na braku właściwych „układów odniesienia” do rzetelnego orzekania o wynikach eksperymentu. Mamy tu nierzadko do czynienia ze zbytnim zawierzeniem wynikom otrzymanym w badaniach końcowych lub niedocenianiem tego, co naprawdę dzieje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy według układu odniesienia wyników testowania

  Z uwagi na układ odniesienia wyników testowania testy osiągnięć szkolnych dzielą się na testy różnicujące i testy sprawdzające.

  Testy różnicujące są tak skonstruowane, że można zarejestrować indywidualne różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami lub grupami uczniów. Zawieraja one bowiem zadania, o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieżna i wadliwa kontrola zmiennych zależnych i niezależnych

  Innym jeszcze błędem w badaniach eksperymentalnych jest pobieżna i wadliwa kontrola uwzględnionych tam zmiennych. Na ogół starannie kontroluje się jedynie zmienne zależne, chociaż i tu nie zawsze dzieje się najlepiej. Niekiedy na przykład poddaje się badaniom zmienne zależne, których możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy według mierzonej cechy osiągnięć badanego

  Ze względu na mierzoną cechę osiągnięć badanego omawiane tu testy dzielą się na testy mocy i testy szybkości.

  Testy mocy składają się z zadań różniących się między sobą nie tylko pod względem treści, lecz także z uwagi na trudności, jakie powstają przy ich rozwiązywaniu. Ponadto obejmują...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieodpowiedni czas trwania eksperymentu i jego rozgłos

  Nieodpowiedni czas trwania eksperymentu ciąży niewątpliwie także na mało przekonujących wynikach końcowych. Szkodliwy w swych skutkach wydaje się zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi czas trwania eksperymentu. W pierwszym wypadku działania zmiennej niezależnej mogą wywrzeć jedynie minimalny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafność testu osiągnięć szkolnych

  Trafność testu decyduje o tym, czy mierzy on rzeczywiście to, co zamierzamy przy jego pomocy zbadać. Cecha ta wydaje się na pozór nieistotna. Mało kto bowiem sądzi, że test może badać sferę zjawisk, której w konstrukcji jego nie przewidywano. Tymczasem wcale nie tak rzadko zdarza się, że dany test nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka badań ąuasi-eksperymentalnych

  Istotna różnica między badaniami stricte eksperymentalnymi a badaniami ąuasi-eksperymentalnymi polega na tym, iż w pierwszych poddaje się ścisłej kontroli zarówno przynajmniej jedną zmienną niezależną, jak i jedną zależną, a w drugich jedynie co najmniej jedną zmiennązależnąz całkowitym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzetelność testu osiągnięć szkolnych

  Rzetelność testu osiągnięć szkolnych, czyli inaczej jego dokładność, czy też —jak chce M. Kreutz (1958, s. 75 i n.) — wiarygodność, polega na tym, że uzyskane wyniki u tej samej osoby lub tej samej grupy osób podczas kolejnych badań, za pomocą danego testu, będą do siebie bardzo zbliżone. Chodzi tu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 090

  praca w formacie txt

Do góry