Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest analiza dokumentów

  Niektórzy analizę dokumentów — niezależnie od przyjętej nazwy, np. analizy treści — odnoszą w szczególności lub wyłącznie do dokumentów niepisanych, jak lysunki, prace ręczne i konstrukcyjne. Tutaj nazwą analizy dokumentów obejmuje się ich analizę w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. dotyczy ona...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria odnoszące się do wyborów pozytywnych i negatywnych

  W pierwszych kilkudziesięciu latach stosowania klasycznych badań socjometrycznych zalecano przede wszystkim formułowanie pytań, odnoszących się do wyborów pozytywnych. Zakładano, że pytania domagające się wyborów negatywnych stawiają osoby badane w sytuacjach sztucznych (nieautentycznych); większość z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria a liczba wyborów pozytywnych i negatywnych

  Przy formułowaniu pytań (kategorii) socjometiycznych badacz musi często rozstrzygać problem, czy domagać się w odpowiedzi na postawione pytania dowolnej, czy ograniczonej liczby wyborów (np. 2, 3, 5). Zaleca się na ogół ograniczoną liczbę wyborów ze względu na możliwość łatwiejszego wykorzystania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób sporządzania tabeli socjometrycznej

  Tabela powinna obejmować np. wszystkich uczniów danej klasy lub grupy uczniowskiej, w której przeprowadzono badania. Wpisujemy do niej najpierw nazwiska bądź imiona, inicjały (lub pierwsze dwie, trzy litery nazwiska) uczniów u wejścia jej kolumn poziomych i pionowych w tej samej kolejności, tj. tak, aby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjogram hierarchiczny

  Socjogramem rzadziej spotykanym w badaniach pedagogicznych — niż socjogram kłowy —jest socjogram hierarchiczny. Nie oznacza to bynajmniej, iż jest miej czytelny od tamtego. Przeciwnie, Jest w zasadzie —jak pisze M. Pii-kiewicz (1973, s, 239) — najbardziej czytelnym socjogramem, przydatnym zwłaszcza dla...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednolita struktura zadań testowych

  Każdy typ zadania testowego ma charakterystyczną dla niego strukturę. Stanowi ona jego cechę konstytutywną. Omówiona została w związku z przedstawionymi już poszczególnymi typami zadań testowych. Świadczą one o dużych możliwościach manipulowania wiadomościami szkolnymi celem sprawdzenia poziomu i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby formułowania zadań testowych

  Wszelka, a więc nawet najbardziej wypróbowana struktura zadania, nie gwarantuje dostatecznej wartości diagnostycznej testu wiadomości szkolnych. Wymaga ona przede wszystkim odpowiedniego ujęcia słownego pytań lub twierdzeń, z których się składa. Pytania i twierdzenia te mogą być sformułowane w taki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór treści w zadaniach testowych

  Zasady konstruowania zadań testowych, odnoszących się do zawartych w nich treści, zwracają uwagę przede wszystkim na zgodność tych zadań z programem nauczania. Ze względu jednak na ramowy charakter programu nauczania dobrze jest oprzeć się przy konstruowaniu testów również na obowiązujących uczniów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety badań testowych

  Na ogół uznaje się dużą użyteczność testów osiągnięć szkolnych w badaniach pedagogicznych. Nade wszystko pozwalająone zbadać w miarę dokładnie poziom wiadomości i umiejętności uczniów, co w zasadzie rzadko możliwe jest za pomocą tradycyjnej formy „odpytywania” przez nauczycieli. Otóż ten sam...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumie się przez metodę socjometryczną

  A. Bjerstedt (1956) — znakomity znawca metody socjometrycznej — określa jąjako „ilościowe badanie stosunków międzyludzkich w aspekcie faworyzowania, obojętności i odrzucenia w określonej sytuacji wyboru” (za J. Friedrichs, 1990, s. 255). Polega ona głównie na dokonywaniu wyborów pozytywnych lub negatywnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 220

  praca w formacie txt

Do góry