Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Osobliwe wymagania stawiane badaniom ankietowym

  W badaniach ankietowych szczególnie wysokie wymagania stawia się poprawności pytań kwestionariuszowych. Respondenci bowiem w odpowiedzi na nie zdani są najczęściej na siebie samych. Polegać mogą więc na ogół tylko na własnym ich zrozumieniu, tj. pozbawieni są możliwości liczenia na szersze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekcyjna analiza rysunków

  Interesujące wydają się również badania projekcyjne oparte na analizie rysunków dzieci i młodzieży. Głównym założeniem takiej analizy jest przypuszczenie, że w rysunku znajduje swe odbicie projekcja (rzutowanie) własnych przeżyć intelektualnych, uczuciowych i motywacyjnych jego wykonawcy na narysowane...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne techniki analizy dokumentów

  Do najstarszych i najczęściej stosowanych w przeszłości należą klasyczne techniki analizy dokumentów. W posługiwaniu się nimi obowiązują te same zasady, jak w przypadku analizy historycznej i literackiej (por. W.P. Zaczyński, 1995, s. 166 i n.). Charakterystyczna dla tego rodzaju technik jest podejmowana...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejmowane problemy za pomocą analizy dokumentów

  Przedmiotem analizy dokumentów mogą być i są na ogół postawy, potrzeby, motywy, dążenia, zainteresowania, cele i ideały życiowe dzieci i młodzieży a także ich różnego rodzaju zdolności i uzdolnienia w zakresie poznania i myślenia, jak i praktycznego działania. Stanowi ona także jedno z ważniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne techniki analizy dokumentów

  Próbą przezwyciężenia subiektywnego charakteru zarysowanych dopiero co klasycznych technik są nowoczesne techniki analizy dokumentów. Szerokie zastosowanie znalazły w Stanach Zjednoczonych, poczynając od lat dwudziestych ostatniego stulecia. Polegają one głównie na ilościowej analizie dokumentów. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość poznawcza analizy dokumentów

  Jak już wspomniano, analiza dokumentów — poza szerokim zakresem problemów badawczych, jakich może ona dotyczyć — dopomaga także m.in. w uzupełnianiu, a niekiedy i w pogłębianiu badań przeprowadzanych za pomocą innych metod i technik badawczych. To one nade wszystko pozwalają na jakościowe podejście w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakościowa, ilościowa i formalna analiza dokumentów

  Oprócz klasycznych i nowoczesnych technik analizy dokumentów mówi się nader często o ich jakościowej, ilościowej i formalnej analizie. Przy czym technika jakościowa kojarzy się zwykle z jedną z klasycznych technik analizy dokumentów, a technika ilościowa i formalna z pewnymi odmianami nowoczesnych technik...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dokumentów a inne metody badań

  Powyższe rozumienie analizy dokumentów wskazuje na łatwo w zasadzie dostrzegalną różnicę, jaka występuje między nią a omówionymi wcześniej metodami badań pedagogicznych. Mianowicie badacz, posługujący się analizą dokumentów, koncentruje się głównie na materiale badawczym otrzymanym nie tyle w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedomogi analizy dokumentów

  Oprócz zarysowanych wyżej niewątpliwych zalet, analiza dokumentów — jako metoda badawcza — ma również wiele cech ujemnych, które wiążą się przede wszystkim z nie zawsze pełną i wiarygodną wartością poznawczą analizowanych dokumentów. Dlatego też słusznie przestrzega się przed jej nadużywaniem i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wypracowań

  Stanowi ona jedną z najczęściej stosowanych technik analizy dokumentów w badaniach pedagogicznych. Polega na opisie i interpretacji swobodnych (nieskrępowanych) i w miarę spontanicznych wypowiedzi osób badanych na sugerowany im przez badacza temat. Używa się jej chętnie w przypadku, gdy badacz nie dysponuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /8 203

  praca w formacie txt

Do góry