Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Współczesne formy życia rodzinnego

  Komuny rodzinne – wspólne życie grupy dorosłych z dziećmi. Może chronić przed poczuciem izolacji. Nawet jak jedna czy dwie osoby z takiej rodziny odejdą, pozostali będą wciąż mieć siebie nawzajem.

  Te komuny są odwzorowaniem „zbiorowej rodziny” – w której troje do sześciorga dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Rodzice biologiczni i zawodowi

  W przyszłości rodzice biologiczni mogliby powierzyć swoje dzieci pod opiekę rodziców zawodowych, ponieważ oni sami są zaganiani, zapracowani i nie mają czasu wychować swoich dzieci, więc gdyby mogli je oddać rodzicom zawodowym zrobiliby to, aby ich dzieci wychował ktoś kompetentny, kto się na tym zna...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Rodzina opływowa

  Typowa rodzina przedprzemysłowa charakteryzowała się zarówno duża liczbą dzieci jak i licznymi krewnymi – dziatkami, wujkami, ciotkami i kuzynami. Są one ze swojej natury nieruchliwe. Trudne do przesiedlenia i wędrówki z miejsca na miejsce. „Poszerzona rodzina”.

  Uprzemysłowienie czyli rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Mistyka macierzyństwa w przyszłości

  Toffler zastanawia się, co się stanie z sensem macierzyństwa, jeśli dziecko będzie można hodować w laboratorium? Rodzenie dzieci zaspokaja potrzeby twórcze kobiet, są one dumne z tego, że mogą rodzić dzieci, ale co się stanie jeżeli potomstwo będzie pochodziło z próbówki? Unicestwi to całą mistykę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika rodziny - Pojęcie rodziny

  Z. Tyszka – Rodzina stanowi integralną część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejszą i podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną, w której człowiek przychodzi na świat i z którą łączą go wielorakie związki do końca życia. Jest grupą małą, pierwotną, o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Zdrowie psychiczne

  - kształtowanie uczucia i woli

  - kształtowanie dyspozycji psychicznych:

  Motywacja

  Temperament

  Zdolności

  Charakter

  - organizowanie działań poprawczych dziecka

  - Kształtowanie i hartowanie woli dziecka, w tym sztuki panowania nad sobą

  - zapobieganie sytuacją trudnym i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Zadania opiekuńczo - wychowawcze rodziny

  - higiena osobista

  - higiena otoczenia w uwzględnieniem higieny zamieszkania

  - racjonalne odżywianie z uwzględnieniem higieny przygotowania i spożywania posiłków

  - racjonalny tryb życia, czyli równowaga między pracą/nauką a czasem wolnym z uwzględnieniem aktywności ruchowej

  - opieka nad dzieckiem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Podstawowe przemiany - kierunki przemian rodziny

  Od rodziny dużej wielopokoleniowej do rodziny małej podstawowej

  Od rodziny biologicznie zdeterminowanej do rodziny planowanej

  Od rodziny produkcyjnej do rodziny nieprodukcyjnej

  Od rodziny patriarchalnej do rodziny egalitarnej

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika opiekuńcza - Przemiany rodziny

  Stadia przemian powiązane z formami społeczeństw; wyznaczane poziomem rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego:

  Rodzina preindustrialna

  - tradycyjna;

  - XVI-XVII wiek;

  - patriarchalna;

  - podporządkowana władzy ojca;

  - posiadała warsztat produkcyjny;

  - role rodzinne i produkcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie wg. J.Tarnowskiego

  Właściwości wychowania wg J.Tarnowskiego

  Według J. Tarnowskiego, orientację egzystencjalną da się również zauważyć w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. Na samym jej początku (DWCH 1) zostaje wysunięty postulat, aby wychowanie odpowiadało własnemu celowi każdego człowieka jakiejkolwiek rasy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 280

  praca w formacie txt

Do góry