Pedagogika /1 348 prac/

  • Ocena brak

    Systematyka upośledzeń wg. Hausehmana

    - zahamowania i zaburzenia w aparacie percepcji - organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia

    - zahamowania i zaburzenia w aparacie przetwarzania

    - zahamowania i zaburzenia w aparacie wyrażania

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /231

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Zasady rewalidacji wg. O. Lipkowskiego

    1. Zasada akceptacji – dziecko upośledzone jest traktowane jako dziecko, które z racji specyficznej sytuacji ma inne potrzeby oraz prawo do szczególnej opieki i pomocy, jako dziecko, które obarczone jest większymi trudnościami rozwojowymi.

    2. Zasada pomocy – ma na celu pomóc dziecku w aktywizacji jego sił...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 666

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Dynamizowanie

    Psychologia kładzie  nacisk na motywację zachowania się człowieka w pożądanym kierunku, a w pedagogice specjalnej przejawia się to jako konieczność wysunięcia przez jednostkę upośledzoną na pierwsze miejsce motywu własnej działalności dla osiągnięcia zdrowia, normalności, dla włączenia się w...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /715

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Usprawnianie

    Może dotyczyć funkcji organicznych, psychicznych i psy­chospołecznych. Ma ono na celu   usprawnianie funkcji zaburzonych lub właśnie nie zaburzonych, które muszą te pierwsze (zaburzone lub zupełnie zanikłe) kompensować. Przykładem tego jest np. wzmocnienie mięśni rąk potrzebnych do posługi­wania się...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /799

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Korektura

    Zasadniczym  czynnikiem w akcji rewalidacyjnej jest korektura jakiegoś niesprawnego, nieprawidłowego działa­nia zaburzonej funkcji organicznej czy psychicznej, czy też psychospołecznej, np. korektura funkcjonowania narządów artykulacyjnych przy różnych za­burzeniach mowy, korektura nieprawidłowego chodu u...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 018

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Kompensacja

    a) Kompensacja czysto biologiczna należy  do akcji automatycznych mechanizmów obronnych (np. kompensowanie przez wzmo­żenie działalności pewnych narządów przy zmniejszonej działalności innych). Rewalidator musi  stwarzać w porozumieniu z lekarzem możliwie korzystne warunki zewnętrzne i psychiczne dla...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /2 047

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Drogi oddziaływań rewalidacyjnych

    Grzegorzewska stwierdziła, że to, co wychowankom pedagogiki specjalnej w sposób zasadniczy stoi na przeszkodzie do osiągnięcia tzw. normy psychospołecznej (biologiczna jest w rękach me­dycyny), można   sprowadzić  do prze­szkód powstałych zarówno na skutek strukturalnych bądź funkcjonalnych odchyleń od...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 506

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Rewalidacja

    (łac. re – znów, validus – mocny) Oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami.

    O. Lipkowski pisze, że pojęcie rewalidacji mieści w sobie pojęcie dążenia do przywrócenia zdrowia osobnikom pozbawionym go w jednym lub w wielu zakresach...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 806

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Zasady wychowania dzieci specjalnych

    - wzajemnego szacunku; serdeczna życzliwość, zaufanie, szczera komunikacja

    - jedności nauczania z wychowaniem

    - zaspokojenia potrzeb fizycznych wychowanka oraz aktywowania go

    - indywidualizacji oraz szacunku dla wychowanka i jego trudu

    - przystosowania wymagań do możliwości wychowanka

    - terapii w...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /585

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Terapia pedagogiczna

    To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /377

    praca w formacie txt

Do góry