Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Systematyka upośledzeń wg. Hausehmana

  - zahamowania i zaburzenia w aparacie percepcji - organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia

  - zahamowania i zaburzenia w aparacie przetwarzania

  - zahamowania i zaburzenia w aparacie wyrażania

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Zasady rewalidacji wg. O. Lipkowskiego

  1. Zasada akceptacji – dziecko upośledzone jest traktowane jako dziecko, które z racji specyficznej sytuacji ma inne potrzeby oraz prawo do szczególnej opieki i pomocy, jako dziecko, które obarczone jest większymi trudnościami rozwojowymi.

  2. Zasada pomocy – ma na celu pomóc dziecku w aktywizacji jego sił...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Dynamizowanie

  Psychologia kładzie  nacisk na motywację zachowania się człowieka w pożądanym kierunku, a w pedagogice specjalnej przejawia się to jako konieczność wysunięcia przez jednostkę upośledzoną na pierwsze miejsce motywu własnej działalności dla osiągnięcia zdrowia, normalności, dla włączenia się w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Usprawnianie

  Może dotyczyć funkcji organicznych, psychicznych i psy­chospołecznych. Ma ono na celu   usprawnianie funkcji zaburzonych lub właśnie nie zaburzonych, które muszą te pierwsze (zaburzone lub zupełnie zanikłe) kompensować. Przykładem tego jest np. wzmocnienie mięśni rąk potrzebnych do posługi­wania się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Korektura

  Zasadniczym  czynnikiem w akcji rewalidacyjnej jest korektura jakiegoś niesprawnego, nieprawidłowego działa­nia zaburzonej funkcji organicznej czy psychicznej, czy też psychospołecznej, np. korektura funkcjonowania narządów artykulacyjnych przy różnych za­burzeniach mowy, korektura nieprawidłowego chodu u...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Kompensacja

  a) Kompensacja czysto biologiczna należy  do akcji automatycznych mechanizmów obronnych (np. kompensowanie przez wzmo­żenie działalności pewnych narządów przy zmniejszonej działalności innych). Rewalidator musi  stwarzać w porozumieniu z lekarzem możliwie korzystne warunki zewnętrzne i psychiczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Drogi oddziaływań rewalidacyjnych

  Grzegorzewska stwierdziła, że to, co wychowankom pedagogiki specjalnej w sposób zasadniczy stoi na przeszkodzie do osiągnięcia tzw. normy psychospołecznej (biologiczna jest w rękach me­dycyny), można   sprowadzić  do prze­szkód powstałych zarówno na skutek strukturalnych bądź funkcjonalnych odchyleń od...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Rewalidacja

  (łac. re – znów, validus – mocny) Oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazami.

  O. Lipkowski pisze, że pojęcie rewalidacji mieści w sobie pojęcie dążenia do przywrócenia zdrowia osobnikom pozbawionym go w jednym lub w wielu zakresach...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Zasady wychowania dzieci specjalnych

  - wzajemnego szacunku; serdeczna życzliwość, zaufanie, szczera komunikacja

  - jedności nauczania z wychowaniem

  - zaspokojenia potrzeb fizycznych wychowanka oraz aktywowania go

  - indywidualizacji oraz szacunku dla wychowanka i jego trudu

  - przystosowania wymagań do możliwości wychowanka

  - terapii w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym - Terapia pedagogiczna

  To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt

Do góry