Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Sposób przeprowadzania wywiadu

  Skuteczność zastosowanego w badaniach pedagogicznych wywiadu zależy w7 dużej mierze nie tyle od uprzednio przygotowanego zestawu pytań kwestionariuszowych, ile od sposobu ich zadawania i w ogóle całego jego przebiegu. Przede wszystkim zachodzi konieczność indywidualnego podejścia osoby przeprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa bezpośrednia i rozmowa pośrednia

  Rozmowa bezpośrednia nosi wszelkie znamiona rozmowy prowadzonej tradycyjnie. Żywo przypomina wywiad — nieskategoryzowany. Ale różni się od niego tym, iż nie przewiduje gotowej listy pytań otwartych. Tak więc na wstępie rozmowy sugeruje się jedynie ogólny jej temat, a zadawane z kolei pytania osobom badanym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany wywiadu

  Z uwagi na różny sposób przeprowadzania wywiadu można mówić o kilku jego odmianach, nazywanych tu także określonymi technikami sondażu z zastosowaniem wywiadu. Często spotykanymi jego odmianami są: wywiad nie-skategoryzowany i wywiad skategoryzowany.

  Wywiad nieskategoryzowany — nazywany też wywiadem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa oparta na słuchaniu biernym lub czynnym

  Metodę dialogową można też —jak wspomniano — przeprowadzać techniką rozmowy opartej głównie na słuchaniu biernym lub czynnym. Każda z obu tych technik jest pewną odmianą rozmowy pośredniej. Dlatego wszystko, co powiedziano o niej wcześniej odnosi się zarówno do rozmowy z przewagą słuchania biernego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwy sposób przeprowadzania badań

  Inną ważną przyczyną niedomagań w badaniach sondażowych jest niewłaściwy sposób ich przeprowadzania. Na pewno poprawności tego rodzaju badań nie sprzyja okazywana przez badającego postawa autorytarna czy wręcz autokratyczna wobec respondentów, charakteryzująca się m.in. wymuszaniem na nich odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w stosowaniu metody dialogowej

  W przeprowadzaniu metody dialogowej zachodzi konieczność wystrzegania się wielu możliwych błędów, jakie popełnia się zwłaszcza w rozmowie z dziećmi i młodzieżą lub osobami od nas zależnymi. Ciekawy zestaw tego rodzaju błędów podaje W. Weber. Każdemu z nich nadaje określoną nazwę. Przytoczone...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /12 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i poglądy osób badających

  Często spotykanym źródłem powstawania błędów w badaniach sondażowych są niektóre cechy osób je przeprowadzających i ich poglądy, a także poniekąd oczekiwania z nimi związane. Tak na przykład „sympatycznie i skromnie wyglądający oraz naturalnie i grzecznie zachowujący się ankieter może otrzymać...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ankietowe i ich wartość naukowa

  Badania ankietowe —jak wiemy — polegają na zadawaniu respondentom pytań kwestionariuszowych z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są również zazwyczaj pisemnie, tj. za pośrednictwem drukowanego zestawu, zwanego kwestionariuszem. Przeprowadzone w ten sposób badania mają na ogół charakter...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie metody monograficznej

  Metoda monograficzna — w przeciwieństwie do indywidualnych przypadków, zajmującej się charakterystyką pojedynczych osób — „polega — wedle wyrażenia Stefana Nowaka (1965b, s. 333) — na traktowaniu układu społecznego jako pewnej całości i dąży do zanalizowania układu relacji między częściami tej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako rozmowa nieustrukturalizowana

  Na pewno metoda dialogowa nie jest nigdy bliżej ustrukturalizowana. Przebieg jej określa jedynie ogólny lub bardziej uszczegółowiony temat, jaki sugeruje i przypomina się osobom badanym w trakcie przeprowadzanej z nimi rozmowy. Niekiedy dopuszcza się wprawdzie także zadawanie pytań, ale zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 393

  praca w formacie txt

Do góry