Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Powściągliwość w zadawaniu pytań rozmówcom

  Nie mniej istotnym warunkiem poprawności metody dialogowej — oprócz uważnego i cierpliwego słuchania rozmówców oraz umiaru na stawiane przez nich pytania —jest daleko idąca powściągliwość w zadawaniu im pytań przez osobę prowadzącą z nimi rozmowę w celach badawczych. Oczywiście ogólną zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weryfikacja pytań kwestionariuszowych

  Niezbędnia w przygotowywaniu badań sondażowych jest także weryfikacja pytań kwestionariuszowych w ramach badań pilotażowych. Wymóg ten odnosi się w szczególności do sprawdzenia stopnia zrozumienia przez osoby badane poszczególnych pytań sondażowych. Okazuje się bowiem, że nawet wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako rozmowa nieustrukturalizowana

  Na pewno metoda dialogowa nie jest nigdy bliżej ustrukturalizowana. Przebieg jej określa jedynie ogólny lub bardziej uszczegółowiony temat, jaki sugeruje

  i przypomina się osobom badanym w trakcie przeprowadzanej z nimi rozmowy. Niekiedy dopuszcza się wprawdzie także zadawanie pytań, ale zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis metody indywidualnych przypadków

  Na ogół przez metodę indywidualnych przypadków rozumie się gromadzenie danych o rozwoju i życiu fizycznym, psychicznym i społecznym interesujących badacza osób. Dotyczy ona zwykle nie jakiejś grupy, społeczności czy instytucji, lecz pojedynczych ludzi. Jest nade wszystko —jak pisze T. Pilch (1995, s. 48) —...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /8 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena metody indywidualnych przypadków

  Różnorodność technik badawczych, jakimi można posłużyć się w odwoływaniu do metody indywidualnych przypadków, świadczy z jednej strony ojej możliwościach dokonywania względnie wielostronnych charakterystyk indywidualnych, a z drugiej o poważnym niebezpieczeństwie spłycenia przeprowadzanych za jej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocne strony metody biograficznej

  Przede wszystkim metoda biograficzna jest ze wszech miar godnym uwagi uzupełnieniem i poszerzeniem metod badań pedagogicznych nastawionych głównie na opis i analizę ilościową zgromadzonych za ich pomocą wyników. Wychodzi ona poza paradygmat obowiązujący w badaniach pedagogicznych, prowadzonych zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje głównym przedmiotem metody monograficznej

  Na ogół przyjmuje się za A. Kamińskim (1974, s. 73), iż głównym przedmiotem metody monograficznej jest jakaś wybrana przez badacza instytucja oświatowo-wychowawcza. Nazywają instytucją społeczną rozumianąjako organizacja społeczna. W każdym razie chodzi tu o instytucje, obejmujące swym zasięgiem nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako swobodna wymiana informacji

  Tak więc metoda dialogowa jest nade wszystko swobodną rozmową na określony temat ogólny z uwzględnieniem podporządkowanych mu kilku lub kilkunastu szczegółowych tematów. To znaczy, jest ona wzajemną wymianą myśli

  i uczuć, w której uczestniczą na różnych prawach osoba przeprowadzająca badania i osoby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany badań ankietowych

  Istnieją różne odmiany badań ankietowych, czyli — inaczej wyrażając się — różne techniki sondażu z zastosowaniem ankiety. Podstawą ich wyróżnienia jest przede wszystkim sposób, w jaki rozprowadza się kwestionariusze ankiet wśród badanych. W przypadku takim można mówić o technice ankiety audytoryjnej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa indywidualna i rozmowa grupowa

  Rozmowa indywidualna odbywa się między osobą, która podejmuje się jej przeprowadzenia, i jednym tylko rozmówcą którym jest osoba badana. Trwa ona z reguły nie dłużej niż 45-60 minut, W razie potrzeby prowadzi się ją podczas więcej niż jednego lub dwóch spotkań z tym samym rozmówcą. Do spotkań takich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 611

  praca w formacie txt

Do góry