Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Celowość i planowość obserwacji

  Pierwszorzędnym warunkiem poprawnej obserwacji jest jej celowość. To znaczy, iż obserwator uświadamia sobie jasno cel, jaki pragnie się zrealizować w wyniku przeprowadzanej przez niego obserwacji. Świadomość taka ukierunkowuje go odpowiednio na to, co powinno być jej przedmiotem (S.L. Rubinsz-tejn, 1962...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywność, dokładność i obiektywność obserwacji

  Ważnym warunkiem właściwie przeprowadzonej obserwacji jest także selektywność, czyli wybiórczość obserwowanych zjawisk. Selektywność obserwacji polega na ścisłym postrzeganiu, przygotowanego uprzednio, rejestru kategorii zachowania się osób badanych. Rejestr taki ułatwia uwzględnienie w obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne uwagi o warunkach poprawnej obserwacji

  Celem spełnienia wszystkich powyższych warunków poprawnej obserwacji zaleca się, by:

  —    obserwatorzy byli włączani w przygotowanie planowanej techniki obserwacyjnej, zwłaszcza zaś w ustalanie poszczególnych kategorii z nią związanych;

  —    znali cel podejmowanych za jej pomocą badań, a w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zmiennych i wskaźników w badaniach pedagogicznych

  Jak wspomniano na wstępie omawiania zmiennych i wskaźników, stanowią one nieodłączny atrybut badań ilościowych w pedagogice. Nade wszystko ułatwiają konstruowanie w miarę trafnych i rzetelnych metod i technik badawczych. Decyduje o tym często nieuwzględnianie w badaniach zbyt wielu zmiennych, lecz na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy badań pedagogicznych

  Wszelkie badania charakteryzują się ściśle określonym przebiegiem, poczynając od uświadomienia sobie potrzeby ich przeprowadzenia, a kończąc na opracowywaniu materiału badawczego. Inaczej mówiąc, każde z badań przebiega w kilku następujących po sobie etapach. W badaniach pedagogicznych są one na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułowanie problemów badawczych

  Drugim etapem badań pedagogicznych, który niejednokrotnie w metodologii badań zarówno pedagogicznych, jak również psychologicznych i socjologicznych omawiany bywa łącznie z pierwszym etapem, jest formułowanie problemów badawczych i związanych z nimi hipotez roboczych. O tym, co rozumie się przez problemy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie narzędzi badawczych

  Zazwyczaj dopiero po sformułowaniu problemów badawczych i hipotez roboczych przystępuje się do projektowania narzędzi badawczych, czyli dobierania lub konstruowania odpowiednich sposobów umożliwiająpych rozwiązanie tychże problemów czy weryfikowanie przyjętych hipotez. Dzięki temu zapobiega się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeprowadzanie badań

  Kolejnym etapem badań pedagogicznych jest samo ich przeprowadzanie. Zależy ono nie tylko od odpowiednio dobranych lub samodzielnie skonstruowanych metod i technik badawczych, lecz także w niemałej mierze od sposobu posługiwania się nimi, w tym zwłaszcza przestrzegania określonych warunków poprawnego ich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność wskaźników w postępowaniu badawczym

  Podobnie jak zmienne, tak samo wskaźniki odgrywają w badaniach pedagogicznych niepoślednią rolę. Bez nich szczególnie badania ilościowe w pedagogice skazane byłyby na znaczną powierzchowność i ogólnikowość, a tym samym na nienadążanie za wymaganiami metodologicznymi stawianymi tego rodzaju badaniom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie wyników badań

  Ostatnim etapem badań jest przeważnie opracowanie zgromadzonych za ich pomocą wyników. Nie jest ono bynajmniej —jak twierdzi się niekiedy — przedsięwzięciem czysto technicznym czy formalnym. Wymaga także niemałej inwencji twórczej. Przy okazji warto wspomnieć, iż niektórzy badacze lepiej radzą sobie ze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 381

  praca w formacie txt

Do góry