Muzyka /779 prac/

 • Ocena brak

  Periodyzacja dziejów muzyki

  O ustaleniu ram czasowych epok muzycznych bardzo rzadko decydują czysto muzyczne kryteria. Zdecydowanie częściej wyzyskuje się w tym celu ważne daty z historii powszechnej, traktując je jako umowny początek czy też zamknięcie danej epoki. Dlatego każda periodyzacja historii muzyki daleka jest od idealnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki muzyki

  Muzyka, której tworzenie, wykonywanie i słuchanie należą do najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, ma z pewnością tak długą historię jak sam człowiek. Jedynym jednak źródłem poznania muzyki ludów pier­wotnych i świadectwem jej uprawiania są — wobec braku utworów muzycznych — źródła pośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROŻYTNOŚĆ - Grecja

  Rozważanie o muzyce wprowadza w świat swoistej, właściwej jej tylko, terminologii. Dziś, kiedy brzmienie i pojmowanie terminu „muzyka" wydaje się tak oczywiste, trzeba zdać sobie sprawę, że zawdzięczamy go starożytnym Grekom. W czasach archaicznych greckie słowo musike (|ioucn.Kr|) oznaczało wszelką...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Grecji w obszarze kultur starożytnych

  W muzyce starożytnej Grecji zogniskowały się zdobycze różnych kultur starożytnych, zwłaszcza zaś: Chin, Indii, Mezopotamii, Krety i Egiptu. Niezależnie od adaptacji rozmaitych osiągnięć Grecja zdołała stworzyć swoje indywidualne oblicze kulturowe. Swoje priorytetowe znaczenie uzyskała dzięki kilku...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Concertino [wym. konczertino]

  1. grupa instrumentów solowych koncertujących w ramach concerto grosso;

  2. mały koncert;przeważnie jednoczęściowy utwór na instrument solowy z towarzyszeniem orkiestry.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominanta

  1. V stopień gamy durowej lub molowej;

  2. akord zbudowany na V stopniu, wchodzący w skład triady harmonicznej,oznaczany literą D; zob. też triada harmoniczna.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Concerto grosso [wym. konczerto grosso]

  Wielki koncert; kilkuczęściowy koncert, w którym grupa instrumentów solowych,zwana concertino, prowadzi muzyczny dialog z resztą orkiestry,zwaną tutti; forma ta powstała w okresie baroku i wykorzystywana jest do dziś.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat muzyczny

  Muzyczny utwór sceniczny, w którym tekst odgrywa pierwszoplanową rolę, a muzyka go dopełnia; w dramacie muzycznym - w przeciwieństwie do opery - nie ma arii,recytatywów, scen itp.; mistrzem dramatu muzycznego był Ryszard Wagner.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cymbały

  Instrument strunowy o płaskim pudle rezonansowym w kształcie trapezu, na którym naciągnięte są metalowe struny, uderzane podczas gry drewnianymi pałeczkami; cymbały często są używane w cygańskich zespołach instrumentalnych.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dudy, koza

  Ludowy instrument dęty, składający się ze skórzanego worka i podłączonych do niego piszczałek z trzcinowymi stroikami; część piszczałek służy do grania melodii, a część wydaje dźwięki burdonowe; dudy używane są m.in. we francuskich,szkockich i polskich zespołach ludowych.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /300

  praca w formacie txt

Do góry