Muzyka /779 prac/

 • Ocena brak

  Dalsze losy muzyki Żydów

  Najwiekszy rozwój muzyki ydowskiej nastapił w okresie II swiatyni (od 538 r. p.n.e.). Byłato muzyka obrzedowa. Zespół złoony z co najmniej 12 spiewaków (miedzy trzydziestym apiecdziesiatym rokiem ycia), wspartych głosami chłopiecymi, łaczono z instrumentalnymzespołem swiatyni, składajacym sie zwykle z 9...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzysztof Penderecki

  Krzysztof Penderecki (ur. 1933) jest kompozytorem bardzo wszechstron­nym, o czym świadczy podejmowanie przez niego różnych form i gatun­ków muzycznych. Z jednej strony jest eksperymentatorem, z drugiej zaś — nawiązuje chętnie i świadomie do tradycji.

  Kompozytor interesuje się efektami sonorystycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojciech Kilar

  W twórczości Kiłara (ur. 1932) wyróżnia się zwykle trzy zasadnicze okresy: neoklasyczny, sonorystyczny i religijno-narodowy. W utworach należących do pierwszego okresu, pozostających pod wpływem muzyki Strawińskiego i Bartoka, charakterystycznymi cechami są: formotwórcza rola rytmu, motoryzm, duże...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk Mikołaj Górecki

  Wczesne utwory Góreckiego (ur. 1933) cechuje bardzo duży dynamizm, wynikający z zastosowanej metrorytmiki (motoryczność, zaburzanie toku metrycznego). Prawdziwą sensację wywołały Scontri (Zderzenia) na or­kiestrę, zaprezentowane podczas „Warszawskiej Jesieni" w 1960 roku. O jakości artystycznej tego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bogusław Schaeffer

  Bogusław Schaeffer (ur. 1929) jest kompozytorem, pisarzem muzycznym, a także dramatopisarzem, związanym przede wszystkim ze środowiskiem krakowskim. Wszechstronny talent ujawnia się w jego twórczym dorobku obejmującym blisko 200 utworów. Zróżnicowanie techniczne i wyrazowe kompozycji Schaeffera sprawia, że...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Inni twórcy

  Wydawać by się mogło, że mnogość opracowań dotyczących muzyki XX wieku — samego choćby Schaeffera — dostarcza dostatecznie dużo informacji na jej temat, wyjaśniając i porządkując złożoność muzyki naszych czasów. Tymczasem to, co przynosi twórczość kompozytorów współczesnych, jedynie częściowo...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Kompozytorzy polscy na emigracji

  Wśród polskich twórców, którzy opuścili Polskę, nie mogąc pogodzić się z narzuconymi po II wojnie socrealistycznymi ograniczeniami swobód twórczych, znaleźli się Roman Palester (1907-1989) oraz Andrzej Pa-nufnik (1914-1991). Kompozytorzy-emigranci na długo wyeliminowani zostali z życia kulturalnego w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włodzimierz Kotoński

  Jednym z pierwszych entuzjastów muzyki elektronicznej i innych form muzyki eksperymentalnej był Włodzimierz Kotoński (ur. 1925). Styl kompozytora kształtował się ewolucyjnie — od zainteresowań folklorem góralskim (Tańce góralskie na orkiestrę, 1950) po awangardowe techniki twórcze. Ten nowy okres...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie

  Rozwijający się w latach międzywojennych neoklasycyzm polski nie osiągnął wówczas swego apogeum. Kierunek ten okazał się bardzo żywotny również w muzyce lat II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Ostatnia, powojenna faza rozwoju tego kierunku, jako najbardziej dojrzały etap recepcji neoklasycyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /13 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XX WIEK - Postmodernizm

  W wyniku poszukiwań jednego wspólnego terminu określającego sztukę trzech ostatnich dziesięcioleci XX wieku zaczęto powszechnie używać nazwy „postmodernizm". Ustalenie uniwersalnej definicji postmoderniz­mu jest sprawą bardzo kłopotliwą. Nie jest to termin nazywający jakiś jeden konkretny styl...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 323

  praca w formacie txt

Do góry