Muzyka /779 prac/

 • Ocena brak

  Szczytowe formy polifonii wokalnej

  Muzyka swiecka stanowiła zaledwie odbicie tego, czego dokonano w muzyce sakralnej,doskonalonej z pokolenia na pokolenie, przekazywanej uczniom przez nauczycieli. Muzykasakralna osiagneła pod wzgledem technicznym szczyt artyzmu. Mistrzostwo liczyło sie tu owiele wiecej ni wdziek melodii, zgodnosc współbrzmien...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w muzyce

  W muzyce okres renesansu trwa w przyblieniu od r. 1425 do 1600 i obejmuje arowi szkołeburgundzka i niderlandzka, jak i muzyke pisana we Włoszech, Hiszpai i Anglii. Podpanowaniem króla francuskiego Franciszka I rozwijała sie boga wymiana artystyczna miedzyFrancja a Wiochami. Francuzi podziwiali włoskie mak...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka we Włoszech

  Już w 1215 r. w Sienie pielegnowano muzyke wielogłosowa, która odpowiadała wprzyblieniu repertuarowi wczesnoangielskiemu czy szkoły Notre Dame w Paryu. Z Xliiwieku zachowało sie niewiele zabytków, pochodza one jednak z rónych terenów Włoch, odmiast północnych a po Sycylie.

  Wielkimi mistrzami włoskiej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy świeckie

  Nowe warunki społeczne w okresie przejsciowym (ok. 1500) sprawiły, e obok muzykoscielnej mogła sie rozwinac w stopniu wiekszym ni dotad muzyka swiecka. Forr muzykiswieckiej nie były tak skostniałe jak formy muzyki koscielnej, ale te nie b} tak kunsztowne.Panujacej w muzyce koscielnej polifonii muzyka...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notacja muzyki XV i XVI wieku

  W okresie pomiedzy rokiem 1450 a 1600, a wiec w czasie najpełniejszego rozkwitu muzyki szkół niderlandzkich, posługiwano sie notacja wskazujaca na podział dwudzielny i trójdzielny(prolatio minor prolatio major) we wszystkich stosunkach metrycznych. zwanych modus tempus-prolatio. Modus oznaczał stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druk nutowy

  Wielkie znaczenie dla rozpowszechnienia muzyki w tym okresie miał wynalazek drukunutowego. Wkrótce po wynalezieniu przez Gutenberga (ok. 1450) druku rozpoczeto druk nut.Zrazu drukowano tylko teksty, czerwone linie i czarne nuty wpisywano recznie w kadymegzemplarzu. Najstarszym zabytkiem drukarskim tego typu jest...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrzowie ostatnich pokoleń

  Niderlandczyków Reprezentantami póznego stylu niderlandzkiego byli Arcadelt i Clemens nonPapa. Jacob Arcadelt (ok. 1500-1568) wsławił sie pełnymi wyrazu, lirycznymi madrygałami(napisał ich w sumie około 200). Jak wszyscy kompozytorzy niderlandzcy pisał msze, motetyi chansons. Działał we Florencji, w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adrian Willaert

  W trzecim pokoleniu kompozytorów niderlandzkich najwybitniejsza postacia był Willaert.Flamandczyk Adrian Willaert (ur. miedzy 1480 a 1490, zm. 1562 w Wenecji) studiował prawo,w muzyce był przypuszczalnie uczniem J. Moutona w Paryu. W latach 1522-25 byłmuzykiem na dworze ksiaecym w Ferrarze, pózniej spiewakiem...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkwit sztuk

  Twórczosc muzyczna musiała byc popierana, by mogła sie rozwijac. Czy wobec tego rozwijałasie swobodnie? Chyba tak, skoro do muzyki liturgicznej przenikały elementy swieckie w takwielkiej ilosci - i Kosciół (acz zrazu niechetny takim innowacjom) na to pozwalał. Jednolitosci jednoznacznosc zreszta nikogo ju w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyprien (Cipriano) de Rore, Philipe de Monte i Charles Luython

  Do mistrzów piatego pokolenia kompozytorów niderlandzkich nalea - de Rore, de Monte, Luython i di Lasso. Z nich Orlando di Lasso zasługuje jako najwiekszy twórca swojej epoki naosobne potraktowanie. Flamandczyk Cyprien (Cipriano) de Rore (1516-1565) był uczniemWillaerta w Wenecji i działał na dworach włoskich...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /KonstancjuszII Dodano /08.04.2013 Znaków /1 994

  praca w formacie txt

Do góry