Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Żyły kończyny górnej

  Kończyna górna ma dwa układy żylne: jeden powierzchowny albo skórny, który stanowi główną drogę żylną u zarodka; drugi głęboki albo podpowięziowy, który rozwojowo powstaje później. Układ powierzchowny swymi głównymi żyłami, odłokciową (v. basiiica) i odpromicniową (v. cephalica), odprowadza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła pośrodkowa łokcia

  Ż. pośrodkowa łokcia (v. mediana cubiłi), o której już była mowa i która w typie kształtu M i Y ma nazwę ż. pośrodkowej odłokeiowrej (u. mediana basiiica), jest najobszerniejszą żyłą tej okolicy. Dlatego też przeważnie wybiera się ją do pobierania krwi czy do wlewań. Leży ona do przodu od t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła pośrodkowa przedramienia

  Ż. pośrodkowa przedramienia (v. mediana antebrachii) mniejsza od ż. odpromieniowej i odłokciowej rozpoczyna się w zgięciu ręki, gdzie zbiera krew z powierzchownej sieci żylnej dłoni. Żyła ta biegnie z dołu do góry mniej więcej pośrodku powierzchni przedniej przedramienia wzdłuż m. dłoniowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopływy ż. odpromieniowej

  Oprócz wyżej wspomnianej 1) ż. odpromicniowcj dodatkowej (v. cephalica accessoria) do ż. odpromieniowej uchodzą: 2) drobniejsze żyły powierzchowne przedramienia, ramienia oraz barku; 3) i. piersiowo-barkowa fu. lhoraco-acromialis), która wpada do luku ż. odpromieniowej w pobliżu jej ujścia, oraz 4)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła odłokciowa

  Z. odłokciowa (v. basiiica; z arabskiego: al-basilik = żyła królewska). Z obu głównych żył skórnych kończyny górnej, od promieniowej i odłokciowej, ostatnia jest naczyniem grubszym; średnica jej wynosi przeciętnie 5 do 6 mm i ona też z przedramienia odprowadza główny prąd żylny powierzchowny, skąd...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYŁY POWIERZCHOWNE PRZEDRAMIENIA I RAMIENIA

  Żyły powierzchowne przedramienia są osobniczo zmienne; zazwyczaj tworzą one nieregularną sieć żylną o dużych oczkach wydłużonych w kierunku osi kończyny. Na powierzchni przedniej przedramienia w sieci tej zaznaczają się przeważnie trzy większe pnie żylne: ż. odpromie-niowa (v. cephalica), ż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zyła odpromieniowa

  Z. odpromieniowa (z;, cephalica, z arabskiego: al-kifal = należąca do głowy) powstaje ze zlania się łuku żylnego grzbietowego śródręcza z ż. od-promieniową kciuka; biegnąc ku górze, krzyżuje ona okolicę tabakierki anatomicznej, spiralnie okala brzeg promieniowy dolnej części przedramienia i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły dłoni

  Żyły dłoni są liczne, lecz drobne. Tworzą one skórną sieć dłoniową o poligonalnych oczkach, położoną na rozcięgnie dłoniowym i na powięzi kłębu kciuka oraz małego palca. Z sieci tej krew odpływa ku bokom do ż. odłokciowcj małego palca oraz do ż. odpromieniowej kciuka, a z części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć grzbietowa palców

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły grzbietu ręki

  Żyły grzbietu ręki  są bardzo zmienne. Tworzą one sieć żylną grzbietową (rete letwsum dorsale manus) na ogół ułożoną podłużnie, w której często nie daje się stwierdzić typowego rozplanowania; często natomiast odwrotnie, sieć ta przedstawia wyraźny układ, który schematycznie przedstawia się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt

Do góry