Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Żyły skórne brzucha i piersi

  Żż. skórne brzucha i piersi (w. cutaneae abdominis et pectoris) w tkance podskórnej wytwarzają sieć naczyń.

  Z sieci tej obustronnie krew odpływa: 1) powierzchownymi naczyniami: ku górze w kierunku szyi, bocznie do jamy pachowej oraz ku dołowi do rozworu odpiszczelo-wego; 2) głębokimi naczyniami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły osierdziowo-przeponowe

  Żż. osierdziowo-przeponowe (w. pericardiacophrenicae)  podwójnie towarzyszą t. osierdziowo-przeponowej: wyposażone są w zastawki. Żyły te pobierają krew z powierzchni górnej przepony oraz z osierdzia.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zyły piersiowe wewnętrzne

  Zż. piersiowe wewnętrzne (w. thoracicac internae towarzyszą tętnicy tejże nazwy i powstają z połączenia żż. mięśniowo-prze po nowych (w. musculophrenicae) z żż. na brzuszny mi górnymi (w. epigastricae su-periores). W obrębie m. poprzecznego klatki piersiowej żż. piersiowe wewnętrzne są podwójne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła ramienno-glowowa

  Żyła ramienno-glowowa (v. brachiocephalica) przyjmuje naczynia żylne kończyny górnej oraz szyi i głowy. Jest to naczynie parzyste w przeciwieństwie do nieparzystego odpowiedniego naczynia tętniczego — pnia ramienno-głowowego, który układa sic po stronie prawej. Ż. ramienno-głowowa położona jest w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie żyły ramienno-głowowej

  Ż. raintenno-głowowa lewa, tak jak prawa, do przodu graniczy z końcem mostkowym obojczyka, stawem mostkowo-obojczykowym i częścią górną rękojeści mostka, od których oddziela ją przyczep dolny m. mostkowo-gnykowego i m. mostkowo-tarczowego, a poza tym grasica lub ciało tłuszczowe grasicze, które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura Żyły główna górna

  Ż. główna górna nie ma zastawek; nic stwierdzono nawet ich szczątkowych pozostałości. Nic zawiera ona również składników kurczliwych w odróżnieniu od niższych ssaków; jest to może w związku z pionową postawą człowieka (Testut).

  W dolnej części ż. główna górna objęta jest warstwą mięśniówki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopływy i zespolenia żyły głównej górnej

  U swego górnego końca ż. główna górna przyjmuje obie żyły ramienno-głowowe, które ją wytwarzają. W ciągu swego przebiegu uchodzi do niej jedno tylko większe naczynie, ż. nieparzysta, która tuż powyżej osierdzia wpada do jej tylnego obwodu. Ż. nieparzysta stanowi długi przewód zespoleniowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła główna górna

  Ż. główna górna (v. cava superior; cavus= pusty, czczy) jest wielkim nieparzystym pniem, do którego spływa krew wszystkich żył górnej nadprzeponowej połowy ciała (z wyjątkiem żył serca). Obszar jego drenowania odpowiada dość ściśle obszarowi zaopatrzenia łuku aorty oraz aorty piersiowej i obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek, przebieg, koniec żyły głównej górnej

  Ż. główna górna powstaje ze zlania się obu żył ramicnno-głowowych; połączenie to leży na powierzchni tylnej pierwszej chrząstki żebrowej prawej; stąd żyła zstępuje wzdłuż bocznego brzegu mostka, zataczając słaby łuk wypukły w stronę prawą; jej wklęsły brzeg lewy przylega clo aorty...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTAWKI ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH KOŃCZYNY GÓRNEJ

  Żyły skórne są wyposażone w zastawki podobnie jak żyły głębokie, chociaż mniej licznie niż one. Ż. odłokciową i odpromieniowa przedramienia mają przeciętnie po 4 do 6 zastawek; ż. odłokciową ramienia 4 do 8, przy czym stale jedną ujściową; ż. odpromieniowa ramienia ma 6 do 8 zastawek i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt

Do góry