Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Węzły chłonne przyusznicze

  Węzły chłonne przyusznicze (nodi lymphatici parotideij leżą w komorze przy-usznicy do przodu od małżowiny usznej w dwóch warstwach. Węzły powierzchownie układają się na przyoisznicy, głębokie — wewnątrz gruczołu. Przyjmują one limfę z bocznej części powiek i spojówki oka, z nosa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne zamałżowinowe

   Węzły chłonne zamałżowinowe (nodi lymphatici retroauriculares) w liczbie 1—3 leżą ku tyłowi od małżowiny usznej na ścięgnie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z przyśrodkowej powierzchni małżowiny, ucha środkowego i z komórek sutkowych oraz z tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne potyliczne

   Węzły chłonne potyliczne (nodi lymphatici occipitales) występują w liczbie 2—3 na poziomie kresy karkowej górnej. Do węzłów tych zdążają naczynia doprowadzające z okolicy potylicznej i z górnej części karku, zaś naczynia odprowadzające w większości wiodą do głębokich węzłów szyjnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZKŁAD NACZYŃ I WĘZŁÓW CHŁONNYCH W ORGANIŹMIE

  Węzły chłonne nie wszędzie występują w ustroju, lecz tylko w określonych okolicach. Zazwyczaj łączą się one w grupy i tylko w nielicznych miejscach występują pojedynczo. Na ogół rozróżniamy węzły przynależne do ściany ciała, czyli węzły powierzchowne, oraz węzły trzew, czy też...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA I WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY I SZYI

  Znaczna większość limfy głowy i szyi  obustronnie dopływa do węzłów chłonnych szyjnych głębokich (nodi lymphalici cewicales pro-fundi) układających się wzdłuż powrózka naczyniowo-nerwowfcgo szyi i stąd kieruje się do pnia chłonnego szyjnego (truncus lymphaticus jugularis). Niewielka tylko ilość...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień szyjny

  Pień szyjny (truncus jugularis). Naczynia odprowadzające dolnych głębokich węzłów szyjnych łączą się przeważnie w jednolity pień szyjny (truncus tugularis). Pień ten biegnie wzdłuż bocznego obwodu ż. szyjnej wewnętrznej i tak jak pień podobojczykowy uchodzi do kąta żylnego. Długość jego nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWÓD CHŁONNY PRAWY

  Podobnie jak przewód piersiowy po stronie lewej, również po stronie prawej do kąta żylnego uchodzi jeden większy pień zbiorczy, przewód chłonny prawy [ductus lymphaticus dexter). Jest on naczyniem długości nie przekraczającej zwykle 1,5 cm. Do niego wlewa się limfa z prawej kończyny górnej przez pień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pnie środpiersiowe

  W śródpiersiu wytwarzają się obustronnie przeważnie dwa pnie chłonne. Z naczyń odprowadzających, wychodzących z węzłów śródpiersiowych przednich powstaje krótki pień śród piersiowy przedni (truncus mediastinalis an terier), zwany też pniem oskrzelowo-śródpiersiowym przednim. Kieruje się on do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień podobojczykowy

  Pień podobojczykowy odprowadza limfę z bocznej okolicy szyi, z przednio-bocznej ściany klatki piersiowej, zwłaszcza zaś z kończyny górnej, i kieruje ją do kąta żylnego. Po stronie lewej uchodzi on przeważnie do przewodu piersiowego, po stronie prawej albo bezpośrednio clo kąta żylnego, albo cło...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pnie jelitowe

  Według starszych opisów przewód piersiowy powstaje z trzech pni chłonnych: obustronnych pni lędźwiowych oraz pnia jelitowego (truncus intestinalis) odprowadzającego limfę z przewodu żołądkowo-jelitowego. Według nowych danych (Żdanow. 1952) pień jelitowy jako pojedyncze jednolite naczynie w ogóle nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt

Do góry