Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka struktury i efektów pobudzenia receptorów metabotropowych

   

  Receptor metabotropowy składa się z:

  części zewnątrzkomórkowej do której przyłącza się odpowiedni ligano

  części transbłonowej zbudowanej z 7 heliksów

  części wewnątrzkomórkowej która staje się akceptorem/receptorem dla białek adapterowych którymi dla tego typu receptora są białka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i funkcja białek G, mechanizm aktywacji

   

  Białko G jest trymerem zbudowanym z trzech różnych podjednostek: α – do niej przyłączony jest GDP, β, i γ. Charakteryzuje się aktywnością GTP-azową (ma zdolność do hydrolizy GTP).

  W warunkach spoczynkowych receptor nie wykazuje powinowactwa do białka G. W momencie, kiedy ligand połączy się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka kanałów wapniowych: VOC, ROC, SMOC

   

  Kanały VOC, ROC i SMOC są kanałami wapniowymi.

  kanał VOC – jest charakterystyczny dla mięśni, sterowany potencjałem

  kanał ROC – jest klasycznym receptorem jonotropowym, substancja pobudzająca przyłącza się do domeny zewnątrzkomórkowej kanału -> następuje otwarcie kanału -> napływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy transportu: uniport, symport, antyport

   

  uniport - swoisty transport przez błonę tylko jednego rodzaju cząsteczek, np. transport glukozy w drodze dyfuzji ułatwionej za pomocą białkowego przenośnika glukozy

  symport - rodzaj transportu aktywnego, podczas którego transportowana cząsteczka i jon (Na+ lub H+) przemieszczają się przez błonę w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pompa sodowo - potasowa - mechanizm działania

   

  Jest to enzym czerpiący energię z ATP, czyli ATP-aza Na/K. Przykład antyportu. Enzym ten w części wewnątrzkomórkowej posiada miejsce wiązania jonów sodowych, oraz miejsce, w którym następuje hydroliza ATP. Uzyskana energia pozwala na wyrzucenie jonów Na na zewnątrz komórki, czyli wytworzenie gradientu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka struktury i efektów pobudzenia receptorów jonotropowych

   

  Receptory jonotropowe są to kanały bramkowane przekaźnikiem. Kanał jonowy może być bramkowany na dwa sposoby: albo poprzez przekaźnik, albo przez potencjał. Każdy kanał jonowy jest przykładem transportu biernego, działa zgodnie z gradientem stężeń. Nie mamy w nim specyficznych białek, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki determinujące działanie hormonów i cytokin

   

  biosynteza hormonu

  zaburzenia uwalniania hormonu z komórki (hormon jest wyprodukowany ale nie jest prawidłowo uwalniany)

  białka transportujące – hormon/czynnik wzrostu działa tylko w stanie wolnym. Zmiany w zawartości białek transportujących hormony wpływają na efekty działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział receptorów dla hormonów i cytokin

  1. Podział ze względu na lokalizację:

  Receptory jądrowe.

  Receptory błonowe.

  - drugim przekaźnikiem jest cAMP;

  - drugim przekaźnikiem jest cGMP;

  - drugem przekaźnikiem jest jon Ca2+ lub (i) fosfatydyloinozytydy

  - przekaźnikiem jest kinaza lub kaskada kinaz

  2. Podział ze względu na efekt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Endo-, para-, i autokrynna droga przekazu informacji biologicznej

   

  Przekaz informacji w układzie endokrynnym dokonuje się na 3 głównych drogach:

  droga endokrynna – przekaz informacji dokonuje się za pośrednictwem układu krążenia. Musi istnieć komórka wyspecjalizowana, zwana komórką dokrewną, która albo tworzy gruczoł wydzielania wewnętrznego (gruczoł...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalnie i zdalnie sterowana regulacja metabolizmu – mechanizmy

   

  Regulacja lokalna dokonuje się za pośrednictwem dostępności poszczególnych metabolitów. Natomiast w momencie, kiedy kształtuje się organizm wielokomórkowy, poszczególne komórki w obrębie narządu i poszczególne narządy muszą się między sobą kontaktować, aby metabolizm zachodził w sposób regulowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt

Do góry