Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka struktury, funkcji oraz znaczenie w patologii człowieka interferonów

   

  Są to substancje które interferują w proces zakażenia wirusowego. Jeśli komórka jest zakażona wirusem, wysyła ona sygnał innym komórkom o obecności wirusa w otoczeniu. Transmisja sygnału interferonu zachodzi zatem na drodze parakrynnej. Induktory syntezy interferonów to wirusy, bakterie, pasożyty, obce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka struktury, funkcji oraz znaczenie w patologii człowieka EGF, FGF, PDGF, NGF, TGF-beta, VEGF, TNF-alfa, IGF-I, IGF-II

   

  EGF – czynnik wzrostu naskórka

  Są 4 typy receptorów: ErbB1-4, które mogą występować w formie dimerycznej, ale mogą też przybierać formę heterodimeryczną. W zależności od tego z którym się połączy, to zróżnicowana jest odpowiedź komórkowa (nie tylko informacja w czynniku wzrostu jest decydująca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /7 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hematopoetyczne czynniki wzrostu – charakterystyka struktury i funkcji

   

  Rekrutują one krwiotworzenie (hematopoezę). Zależy ono od tego czy jest zwiększone zapotrzebowanie na krwinki: utrata krwi, infekcje, alergie, powiększenie śledziony, chemioterapia, radioterapia, choroby nowotworowe.

  Wówczas zaczyna płynąć sygnał do szpiku kostnego, on zaczyna produkować komórki po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /6 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinazy serynowo - treoninowe

   

  Są to kinazy które fosforylują odpowiednio reszty seryny i treoniny. Aktywacja tego typu kinaz ma miejsce w zjawiskach apoptozy oraz aktywacji układu przeciwko apoptozie, mianowicie czynnika NF χB – czynnika jądrowego kappa B.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinaza Janus

   

  Zaangażowana jest szczególnie w mechanizm transmisji sygnału z receptora dla interferonu. Jest tak naprawdę kinazą tyrozynoswoistą ale jej działanie nie odbywa się ani za pomocą fosfolipazy C gamma ani za pośrednictwem białek RAS. Nie ma w jej obrębie receptora dla cząsteczki interferonu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wzrostowe - struktura, funkcje, mechanizm działania, receptory dla GF, przedstawiciele

   

  Są to związki filogenetycznie stare, występują nawet u prymitywnych organizmów. Świadczą o tym:

  Konserwatywna budowa – między poszczególnymi gatunkami. Z tego wynika że istnieją jakieś mechanizmy broniące geny kodujące tego typu białka przed mutacjami.

  Pozytywne regulatory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka RAS

   

  Białka RAS są produktem protoonkogenu RAS. Białka RAS są również białkami G, ale w przeciwieństwie do białek G sprzężonych z receptorami metabotropowymi nie są trymerami, ale są zbudowane z jednego łańcucha.

  Białko to aktywuje się w następujący sposób:

  Cząsteczka sygnałowa (czynnik wzrostu)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka fosfolipazy C typu gamma

   

  Innym efektorem kinazy tyrozynoswoistej jest izoenzym fosfolipazy C, tzw. fosfolipaza C gamma (PLC-γ). O ile aktywacja fosfolipazy C za pośrednictwem białek G bywa charakterystyczna dla transmisji sygnału z receptorów dla hormonów, o tyle aktywacja fosfolipazy C gamma bez pośrednictwa białka G jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaskada kinaz

   

  Wtórny przekaźnik aktywuje pewną kinazę:

  kinaza białkowa A – cAMP

  kinaza białkowa G – cGMP

  kinaza białkowa C – diacyloglicerol

  kinaza białkowa IP3 – trifosforan inozytolu

  kinaza białkowa CaM – jony wapniowe

  Każda z tych kinaz doprowadza do amplifikacji sygnału...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka struktury i efektów pobudzenia receptorów katalitycznych

   

  Posiada on jedną domenę transbłonową o budowie alfa-helisy. Receptory katalityczne składają się z dwóch podjednostek ale w formie nieaktywnej, przed zadziałaniem sygnału występują w postaci zdysocjowanej. Kiedy pojawi się cząsteczka sygnałowa i zetknie się z jedną z tych części nieaktywnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 292

  praca w formacie txt

Do góry