Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Chrząstka szklista z wyrostka mieczykowatego mostka

  ● pokryta ochrzęstną z tkanki łącznej zbitej o układzie regularnym, w której znajdują się fibroblasty, a na granicy komórki niezróżnicowane; ponadto w ochrzęstnej występują też naczynia odżywiające chondrocyty i komórki mezenchymalne różnicujące się w chondroblasty

  ● ochrzęstna kwasochłonna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka łączna zwarta o układzie regularnym włókien kolagenowych

  ● występująca np. w ścięgnie

  ● zbudowana z równolegle ułożonych pęczków włókien kolagenowych (kolagen typ I), zatopionych w skąpej istocie podstawowej

  ● układ pęczków włókien nadaje tkance charakter uporządkowany

  ● między pęczkami włókien leżą nieliczne fibrocyty układające się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka łączna włóknista z krezki

  ● substancja podstawowa ułożona warstwowo pod postacią blaszek, w których spoczywają komórki, włókna i naczynia

  ● pomiędzy blaszkami widoczny płyn tkankowy, którego nadmiar powoduje obrzęk

  ● zawiera wszystkie rodzaje włókien łącznotkankowych: kolagenowe, sprężyste, retikulinowe

  ● zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka łączna siateczkowata

  ● utworzona przez delikatną sieć włókien srebrnochłonnych (argentofilnych, retikulinowych), na której rozpięte są komórki gwiaździste (otaczające całkowicie włókna, na kształt mankietu) – komórki te, o kwasochłonnej cytoplaźmie zaopatrzone są w liczne wypustki, tworzące ów sieć

  ● w oczkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabłonek jednowarstwowy płaski z krezki jelita

  ● preparat wysrebrzony, oglądany od góry

  ● rząd płaskich, zwartych komórek, leżących na błonie podstawnej

  ● składa się z komórek, których granice są pozazębiane – czarnobrązowa sieć odpowiada granicom międzykomórkowym

  ● komórki duże, jasne, brak przestrzeni międzykomórkowych lub bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pępowina

  ● narząd kształtu owalnego, makroskopowo widać 3 struktury – dwie tętnice i 1 żyłę

  ● powierzchnia pokryta jest nabłonkiem jednowarstwowym omoczni sześcienny

  ● wnętrze pępowiny stanowi nieunaczyniona tkanka galaretowata (galareta Whartona), w której zatopione są jedna żyła pępkowa i dwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemniki

  ● jasny preparat, na którym to – na największym powiększeniu – widoczne są plemniki z  zasadochłonnie zabarwioną główką (czerwoną) i kwasochłonnie zabarwioną witką (niebieską)

  ● główka masz kształt owalny, zawiera jądro (skondensowane, w formie jednorodnej chromatyny jądrowej) i akrosom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmki łożyska

  ● makroskopowo widać płytę łożyskową z odchodzącymi od niej kosmkami

  ● kosmki są palczastymi wypustkami łożyska, na przekroju mają owalny kształt

  ● wyraźnie widoczny dwuwarstwowy nabłonek

  ● wolna powierzchnia kosmka pokryta syncytiotrofoblastem, którego komórki pochodzą z niżej leżących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki tłuszczowe barwione Sudanem III

  ● rodzaj tkanki łącznej o szczególnie małej masie istoty międzykomórkowej

  ● główną masę tkanki stanowią komórki tłuszczowe (adipocyty), różnej wielkości i średnicy

  ● komórki posiadają własną błonę podstawną, układają się (gromadzą) wokół naczyń

  ● komórki wielokątne, występują w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitoza w komórkach roślinnych

  ● widoczne są grupy komórek o wyraźnie widocznych ścianach komórkowych, co jednoznacznie wskazuje na to, iż są to komórki roślinne

  ● w komórkach tych widoczne są jądra komórkowe w różnych stadiach podziału – jest to mitoza, stanowiąca kulminację cyklu komórkowego i składająca się z 2 etapów:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Niecislaw Dodano /14.03.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt

Do góry