Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Echokardiografia

  Echokardiografia jest to obrazowa metoda badania serca i naczyń kwionośnych za pomocą ultradźwięków. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz („echo") powstający w wyniku odbicia od badanych struktur wewnątrz ciała fali ultradźwiękowej wysyłanej z głowicy aparatu. Zwykle stosuje się ultradźwięki o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIOKARDIOGRAFIA

  Angiokardiografia jest to obrazowa metoda badania jam serca (wentrykulografia), aorty (aor-tografia) i naczyń wieńcowych serca (koronarografia) z użyciem promieni rentgenowskich. Obraz jam serca i naczyń uzyskuje się poprzez podanie środka cieniującego (silnie pochłania­jącego promieniowanie rentgenowskie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echokardiografia jednowymiarowa

  Pozwala na uzyskanie przekroju serca tylko w jednej wybranej płaszczyźnie serca. Obecnie praktycznie nie używa się aparatów spełniających tylko tę funkcję.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angiokardiografia - jak wygląda badanie

  Każdy pacjent musi osobiście podpisać zgodę na przeprowadzenie badania, zapoznając się wcześniej z trybem badania i ewentualnymi następstwami. Badany powinien być w dniu wykonywania badania na czczo. Leki, które do tej pory przyjmował powinien normalnie zażyć. Wskazane jest wygolenie obu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echokardiografia dwuwymiarowa

  Umożliwia uzyskanie obrazu narządów w dwóch płaszczyznach. Stosowane powszechnie aparaty echokardiograficzne umożliwiają jednoczesną prezentację jedno- i dwuwymiarową. Oceny obrazu dokonuje się zarówno w ruchu, jak i też po jego zatrzymaniu na monitorze w dowolnie wybranej fazie cyklu pracy serca. Po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie angiograficzne - badanie naczyniowe

  Badanie angiograficzne jest wykonywane w przypadku podejrzenia zmian patologicznych w naczyniach takich jak: nieprawidłowe zwężenia, zamknięcia lub nieprawidłowy kształt naczyń (np. tętniak). Najczęściej oceniane są naczynia kończyn dolnych i górnych, aorta oraz naczynia szyjne i mózgowe.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echokardiografia dopplerowska

  Metoda oparta jest na rejestracji przepływu krwi w jamach serca i naczyniach krwionośnych. Zmiany prędkości przepływu krwi zarejstrowane są w postaci tzw. spektrum dopplerowskiego. Powstały zapis poddaje się dalszej analizie matematycznej przy użyciu komputera, który stanowi integralną część...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEWNIKOWANIE SERCA

  Badanie to polega na przezskórnym nakłuciu żyły lub tętnicy i wprowadzeniu cewnika, który następnie jest przesuwany w świetle naczynia do jam serca i dużych naczyń, rejestrując w nich ciśnienie oraz wysycenie krwi tlenem.

  Czemu służy badanie?

  Cewnikowanie serca umożliwia w sposób inwazyjny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność elektryczna serca

  Serce nigdy nie znajduje się w spoczynku, poza krótkimi, powtarzającymi się okresami, kiedy komory lub przedsionki znajdują się w okresie rozkurczu. Prawidłowa czynność serca zależy w dużym stopniu od impulsów elektrycznych powstających w nim samym, niezależnie od układu nerwowego. Układ nerwowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echokardiografia - opis badania

  Pacjent do badania układa się w pozycji na wznak lub na lewym boku z nieznacznie uniesioną górną połową ciała (ryc. 1-6). Lekarz wykonujący badanie przykłada głowicę echokardiografi­czną do ciała pacjenta w kilku określonych miejscach: koniuszek serca, lewa lub prawa okolica przy mostkowa, dołek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt

Do góry