Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  PRÓBA WYSIŁKOWA - opis badania

  Badanie wykonuje się na ergometrze rowero­wym lub bieżni ruchomej. Na klatce piersio­wej badanego, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu alkoho­lem lub benzyną), nakleja się elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowany­mi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKG - opis badania

  Badany układa się rozebrany do połowy (górna połowa ciała) w pozycji na wznak na kozetce (ryc. 1-7). Na jego kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej umieszczane są elektrody. Elektrody smarowane są zwykle specjalnym żelem zmniejszającym opór elektryczny skóry. Elektrody umocowane są do ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE IZOTOPOWE SERCA I NACZYŃ

   

  Do badań izotopowych serca i naczyń zalicza się: ■ Scyntygrafię perfuzyjną mięśnia sercowego, ■ Badanie pierwszego przejścia, ■ Wentrikulografię izotopową (badanie bramkowe), ■ Scyntygrafię ognisk zawału mięśnia sercowego, ■ Arteriografię izotopową, ■ Wenografię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie holterowskie

   

  Rutynowo wykonywany zapis EKG pozwala na parominutową zaledwie rejestrację czynnności elektrycznej serca (EKG), natomiast metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego. Rejestracja zapisu odbywać się może w dwóch systemach. System...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTROKARDIOGRAFIA PRZEZPRZEŁYKOWA - opis badania

  Pacjent najczęściej jest badany w pozycji siedzącej (czasami leżącej). Po znieczuleniu tylnej ściany gardła (zwykle roztworem xylocainy w aerozolu), badający do jamy ustnej badanego wkłada elektrodę (ok. 3 mm średnicy) i prosi ojej połknięcie, jednocześnie przesuwając ją do przodu na głębokość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTROKARDIOGRAFIA ŚRÓDSERCOWA

  Badanie to polega na bezpośrednim, inwazyjnym zapisie elektrokardiogramu z wnętrza serca. Czynność elektryczna wnętrza serca jest rejestrowana za pomocą specjalnego cewnika -będącego elktrodą - wprowadzonego przez żyłę CZEMU SŁUŻY BADANIE? Elektrokardiografia śródsercowa i programowana stymulacja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTROKARDIOGRAFIA ŚRÓDSERCOWA - opis badania

  Badanie jest wykonywane najczęściej w pracowni hemodynamicznej. Chory do badania układa się na specjalnym stole w pozycji na wznak, jest całkowicie rozebrany i przykryty prześcierad­łem chirurgicznym. Miejsce nakłucia naczynia jest najpierw dezynfekowane, a następnie znieczulane miejscowo, podskórnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /3 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTROKARDIOGRAFIA PRZEZPRZEŁYKOWA

  Z racji bezpośredniej bliskości lewego przedsionka serca i przełyku, w niektórych przypadkach wykorzystuje się w diagnostyce zaburzeń rytmu i przewodnictwa możliwość rejestracji elektro­kardiograficznej (EKG) w bezpośredniej bliskości serca, jak również tą samą drogą stymulacji elektrycznej serca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWE POWIKŁANIA PO CEWNIKOWANIU SERCA

  Najczęściej spotykanym powikłaniem jest drobny krwiak w miejscu wprowadzenia cewnika do naczynia. Możliwe jest wystąpienie odczynu alergicznego na środek cieniujący pod postacią zmian skórnych (wysypka, rumień, pokrzywka), czasami nudności i wymiotów, bólu głowy, dreszczy i spadku ciśnienia. Wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady serca

  Wadą serca nazywa się obecność nieprawidłowego połączenia między jamami prawego i lewego serca, między naczyniami tętniczymi lub naczyniami a jamą serca, nieprawidłową czynność zastawki, nieprawidłową drogę lub kierunek przepływu krwi przez serce oraz nieprawidłową anatomiczną pozycję serca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt

Do góry