Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Limfoscyntygrafia kończyn dolnych

  Badanie wykonuje się po podskórnym podaniu radioznacznika (monokoloidu znakowanego technetem-99m). Iniekcji dokonuje się w grzbiet stopy. Po iniekcji pacjent udaje się na dwugo­dzinny spacer celem umożliwienia właściwego spływu znacznika, po czym rejestruje się (po 1 i 2 godzinach) zdjęcia w projekcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scyntygrafia perfuzyjną mięśnia sercowego

  Pozwala na nieinwazyjną ocenę ukrwienia mięśnia sercowego w czasie wysiłku i w stanie spoczynku. Badanie informuje o wielkości, lokalizacji i odwracalności ognisk niedokrwiennych mięśnia lewej komory serca, głównie w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego lub zabiegu naprawczego naczyń wieńcowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie metodą Holtera - opis badania

  Na klatce piersiowej badanego, po przygoto­waniu skóry (wygoleniu włosów i odtłuszcze­niu alkoholem lub benzyną) nakleja się elektrody, które łączy się następnie odpowie­dnio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie reje­strujące przypinane jest najczęściej do paska, co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie pierwszego przejścia

  Ocenia czynność (frakcję wyrzutową) lewej i prawej komory serca oraz wielkość przecieku krwi między jamami serca w ubytkach przegrody międzyprzedsionkowej, międzykomorowej oraz w przetrwałym przewodzie tętniczym (przewodzie Botalla) Badanie jest wykonywane głównie u dzieci, kwalifikowanych do zabiegu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

   

  Badanie polega na pomiarze w sposób pośredni lub bezpośredni ciśnienia w dużych tętnicach. Zwykle pomiar ciśnienia wykonywany jest w tętnicy ramiennej. Wartości ciśnienia tętniczego krwi zmieniają się pulsacyjnie w czasie cyklicznej pracy serca. Przy pomiarze ciśnienia tętniczego krwi wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /3 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentrikulografia izotopowa (badanie bramkowe)

  Badanie to ocenia frakcję wyrzutową lewej komory (objętość krwi wyrzucanej z lewej komory serca w wyniku jej skurczu) jako całości, a także regionalne wahania frakcji wyrzutowej zależne od stopnia upośledzenia ruchomości ściany lewej komory serca, głównie u chorych po przeby­tym zawale serca.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI - opis badania

  Przy pomiarze ciśnienia pacjent powinien znajdować się w pozyzji leżącej lub siedzącej. Najczęściej pomiaru dokonuje się na lewym lub prawym ramieniu (ramię powinno być odsło­nięte). Opaskę ciśnieniomierza zakłada się tak, aby równo przylegała do ramienia i znajdowała się na wysokości serca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /3 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arteriografia izotopowa

  Arteriografia izotopowa stosowana jest głównie w ocenie drożności przeszczepów naczynio­wych metodą pierwszego przejścia lub znakowanych krwinek.

  W czasie badania pacjent leży. Rejestrację wykonuje się w projekcji przedniej. Radioznacznik podaje się pod aparatem bezpośrednio przed wykonaniem pomiarów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBA WYSIŁKOWA

   

  Test wysiłkowy oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficz­nego od wzrastającego wysiłku fizycznego w warunkach prawidłowych i stanach chorobowych. Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. U osób zdrowych pokrywa je zwiększony przepływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /2 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania EKG

  Elektrokardiogram jest zapisem zmian napięć elektrycznych powstających w mięśniu serco­wym. Źródłem tej energii elektrycznej jest każda żyjąca komórka mięśnia sercowego. Napięcie elektryczne w pojedynczej komórce mięśnia sercowego związane jest ze zmianami szybkości przenikania przez jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt

Do góry