Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jajniki

  Wydzielanie hormonów produkowanych przez jajnik nie jest stałe, lecz podlega cyklicznym zmianom w czasie trwania cyklu miesiączkowego. Czynnik ten należy więc uwzględniać nie tylko w czasie prowadzenia badań, lecz także przy interpretacji wyników. Wysiłki jednorazowe zwiększają stężenie estradiolu we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erytrocyty (układ czerwonokrwinkowy)

  U osoby dorosłej liczba erytrocytów we krwi obwodowej wynosi około 5 000 000 w 1 (j.1 (5,0 x 1012/l), a całkowita ich liczba 25 x 1012. Zajmują one objętość ok. 2100 ml (30 ml/kg masy ciała). Powierzchnia wszystkich erytrocytów wynosi 3000-3800 m2, czyli około 1500-2000 razy więcej niż powierzchnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /14 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insulina

  Wpływ wysiłku na wydzielanie insuliny był przedmiotem wielu badań. Wynika to głównie z faktu, że jest to jedyny hormon o działaniu anabolicznym, a więc o działaniu zwiększającym przyswajanie. Insulina hamuje także rozkład zarówno węglowodanów, tłuszczów, jak i białek. Niemal każdy wysiłek, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leukocyty (układ białokrwinkowy)

  Leukocyty, w odróżnieniu od erytrocytów, mają jądro komórkowe przez cały okres swego życia. Średnica leukocytu waha się w granicach od około 8 do 15 |im. Liczba leukocytów wynosi u dorosłego człowieka, w warunkach prawidłowych, 6000-8000 w |j.l krwi obwodowej. Ich liczba poniżej 4000 jest określana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /7 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glukagon

  Wysiłki o małej intensywności nie powodują zmian stężenia glukagonu we krwi. W czasie wysiłków o umiarkowanej intensywności stężenie glukagonu wzrasta zwykle dopiero po pewnym czasie od ich rozpoczęcia. Następnie, w miarę kontynuowania wysiłku, następuje stopniowy przyrost stężenia tego hormonu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hemostaza

  Płynność krwi utrzymywana jest dzięki działaniu wielu procesów fizjologicznych nazywanych hemostazą. Pojęcie hemostazy odnosi się również do patologii wynikłej na skutek uszkodzenia ściany naczynia, gdzie tamowanie krwawienia, zapobieganie zamykaniu światła naczynia przez skrzep linę i gojenie polega...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /5 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erytropoetyna

  Erytropoetyna zwiększa produkcję erytrocytów w szpiku kostnym i ich przechodzenie do krwi. Oczekiwano więc, że wysiłek mięśniowy, zwłaszcza długotrwały, może zwiększać produkcję tego hormonu. Jednakże powysiłkowe przyrosty stężenia erytropoetyny we krwi okazały się niewielkie i powodowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY HEMATOLOGICZNE POD WPŁYWEM WYSIŁKU I TRENINGU FIZYCZNEGO

  Intensywny wysiłek fizyczny (godzinny przy około 75% V02max) powoduje zmiany w objętości osocza, które polegają początkowo na znacznym jego zmniejszeniu o około 15-16% bezpośrednio po zakończeniu wysiłku oraz jego wzroście w okresie powysiłkowym. Stwierdzono, że objętość osocza w drugim dniu po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /9 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peptydy opioidowe

  Wysiłki o obciążeniu powyżej 50% V02max zwiększają stężenie beta-endorfiny we krwi. Zarówno zwiększanie intensywności, jak i czas trwania wysiłku powoduje progresywny wzrost stężenia tego peptydu we krwi. Po wysiłkach długotrwałych stwierdza się wzrost nawet kilkakrotny. Po wysiłkach maksymalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa nerki

  Nerki są parzystym narządem o kształcie fasoli, położonym zaotrzewnowo po obu stronach kręgosłupa na wysokości Thl2-L3. Od strony przyśrodkowej poprzez wnękę wnika do nerki moczowód przechodzący w miedniczkę i kielichy, do których uchodzą brodawki nerkowe. W tym miejscu wchodzą też tętnica i żyła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 454

  praca w formacie txt

Do góry