Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  OCENA ZDOLNOŚCI ZAGĘSZCZANIA MOCZU

  Podstawą oceny zdolności zagęszczania moczu jest znane zjawisko oddawania przez ludzi małych ilości znacznie zagęszczonego moczu w stanach ograniczonej podaży płynów (odwod­nienie). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie zdolności zagęszczania moczu ma na celu określenie stopnia wydolności cewek nerkowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UROFLOWMETRIA

  Badanie urodynamiczne polega na pomiarze czynności tych części składowych dolnego odcin­ka dróg moczowych (mięsień wypieracz pęcherza, szyjka pęcherza i zwieracz zewnętrzny cewki moczowej) od których zależy prawidłowe opróżnianie pęcherza moczowego podczas oddawania moczu (mikcji). W tym celu stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /3 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica nerkowa

  Kamica nerkowa jest chorobą nerek, która powstaje wskutek nadmiernej krystalizacji niektó­rych związków w moczu (np. szczawianów wapnia) i tworzenia się kamieni nerkowych. Przesunięcie się kamienia do moczowodów może spowodować zablokowanie odpływu moczu oraz wystąpienie silnych dolegliwości bólowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA ZDOLNOŚCI ZAGĘSZCZANIA MOCZU - opis badania

  Badanie zdolności zagęszczania moczu polega na całkowitym powstrzymywaniu się od przyj­mowania płynów. Jednocześnie, każdą porcję oddanego moczu ocenia się pod kątem jego ::ężaru właściwego (gęstości względnej). W laboratoriach, które dysponują odpowiednią aparaturą, bada się także tzw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UROFLOWMETRIA - opis badania

  Badanie rozpoczyna się od pomiaru przepływu moczu. W tym celu pacjentowi poleca się oddać mocz do kalibrowanego naczynia, badający mierzy jednocześnie czas trwania mikcji. Następnie pacjentowi poleca się przyjąć pozycję na wznak z lekko rozchylonymi nogami (zwykle na fotelu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białkomocz

  Białkomocz jest to zjawisko, w którym dochodzi do pojawienia siębiałka w moczu. Najczęściej oznacza to, że doszło do rozwoju jednej z postaci kłębuszkowego zapalenia nerek. Niekiedy białkomocz może wystąpić przejściowo w takich stanach jak: gorączka, wysiłek fizyczny

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KLIRENSOWE

  Określanie wielkości filtracji kłębkowej oparte jest na badaniu tzw. współczynnika oczyszczania organizmu z substancji, która ulega przefiltrowaniu w kłębkach nerkowych, natomiast nie podlega wchłanianiu zwrotnemu w cewkach nerkowych. Do takich związków, które muszą być w tym celu wprowadzane sztucznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sonda żołądkowa - opis badania

  Pacjent do badania przyjmuje pozycję siedzącą. Badający znieczula gardło pacjenta środkiem znieczulającym w postaci aerozolu w celu zniesienia odruchu wymiotnego. Po kilku minutach badający wprowadza zgłębnik (zależnie od ty­pu zgłębnika i warunków anatomicznych) przez usta albo przez nos do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /3 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekła niewydolność nerek

  Przewlekła niewydolność nerek to zespół chorobowy stanowiący zejściową fazę większości przewlekłych chorób nerek, które doprowadzają do systematycznego niszczenia nefronów. W przypadku zniszczenia ponad 80% czynnych nefronów powstaje skrajna postać przewlekłej niewydolności nerek -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nefrologia

  Nefrologia (z greckiego nephrós = nerka) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zachowaw­czym schorzeń układu moczowego

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt

Do góry