Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  CYSTOSKOPIA

  Badanie to polega na bezpośrednim oglądaniu wnętrza pęcherza moczowego za pomocą wziernika zwanego cystoskopem, wprowadzonego przez cewkę moczową. Cystoskop jest sztywną metalową rurą z układem optycznym, w którym pole widzenia jest oświetlone dzięki wiązce świadłowodów (tzw. zimne oświetlenie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYNTYGRAFIA NEREK

  Scyntygrafia nerek jest to obrazowa metoda badania struktury i czynności nerek (obu razem lub każdej z osobna). Obraz otrzymuje się poprzez podanie niewielkich dawek izotopów promie­niotwórczych (radioznaczników) - zwykle technetu-99 lub coraz rzadziej jodu-131, które gromadzą się na krótki czas w nerkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl miesiączkowy

  Czynność narządów rodnych kobiety dojrzałej płciowo podlega ciągłej regulacji neurohormonalnej. Jajnik (żeński gruczoł płciowy) przejawia w tym okresie czynność wewnątrzwydzielniczą (hormo­nalną) i rozrodczą, które są ze sobą ściśle powiązane. Czynność wewnątrzwydzielniczą jajnika jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTOSKOPIA - opis badania

  Pacjent do badania układa się na specjalnym fotelu z nogami zgiętymi w biodrach i kolanach pod kątem 90 stopni. Nogi pozostają oparte na specjalnych podporach. Lekarz przeprowadza­jący badanie przemywa ujście cewki płynem odkażającym, a następnie nakłada pastę zawiera­jącą środek miejscowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statyczna scyntygrafia nerek

  Badanie ocenia strukturę narządu (kształt, wielkość, położenie, ruchomość, rozmieszczenie radioznacznika w miąższu nerek).

  Statyczna scyntygrafia nerek rozpoczyna się po jednej lub po 4 godzinach po iniekcji radiozna-cznika, w zależności do rodzaju użytego radioznacznika izotopowego. Czas pomiaru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ginekologia

  Ginekologia (z greckiego gyné= kobieta) jest nauką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu rodnego kobiety. W szerszym rozumieniu tej dyscypliny medycznej jest to nauka zajmująca się ogólnie pojętym zdrowiem kobiety. /. uzwględnieniem działań profilaktycznych. Ginekologię jako dziedzinę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renoscyntygrafia nerek

  Renoscyntygrafia łączy dwa poprzednie badania i daje dodatkowo możliwość obliczenia tzw. radioklirensów nerkowych (wielkość przepływu osocza lub filtracji kłębkowej) dla każdej nerki osobno. Oddzielna ocena funkcji każdej nerki jest o tyle ważna, że badania biochemiczne (krwi i moczu) oceniają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położnictwo

  Położnictwo jest nauką związaną z odmiennym stanem kobiety - ciążą oraz z porodem i połogiem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USG nerek

  Za pomocą tego badania można określić dokładnie wielkość, kształt i położenie nerek i ocenić prawidłowość układu kielichowo-miedniczkowego. Badanie jest pomocne w ustaleniu istnienia kamienia lub kamieni w układzie kielichowo-miedniczkowym bądź w drogach wyprowadzają­cych mocz. Za pomocą USG...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /2 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perinatologia

  Obecnie często używa się terminu: perinatologia do określenia nauki zajmującej się szeroko pojętą opieką perinatalną. W tym pojęciu kryje się nic tylko okres „okołourodzeniowy". Opieka pcrinatalna jest definiowana jako opieka ciągła, obejmująca planowanie rodziny, opiekę pre-koncepcyjną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt

Do góry