Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rozedma płuc

  Rozedma płuc charakteryzuje się powiększeniem ponad normę przestrzeni powietrznych w struktu­rach płuc znajdujących się obwodowo od oskrzelików i przebiega z destrukcją ścianki tych struktur. Pękanie i zanikanie ścian oskrzelików prowadzi do powstania dużych przestrzeni powietrznych w środkowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność oddechowa

  Niewydolność oddechową określa się jako niedostateczne wysycenie tlenem krwi tętniczej lub obniżone wydalanie dwutlenku węgla. Niewydolność oddechowa rozpoznawana jest w oparciu o badanie przedmiotowe (zwiększenie liczby oddechów) i badanie gazometryczne krwi tętniczej oraz inne badania, zależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedodma płuc

  Niedodma płuc jest zapadnięciem się pęcherzyków płucnych i oznacza niepełne rozprężenie płuca lub części jego miąższu (stan zmniejszonego upowietrznienia lub całkowitej bezpowietrzności). Mechanizm niedodmy polega na zamknięciu światła oskrzela (niedodma obturacyjna) lub na ucisku z zewnątrz na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie płuc

  Zapalenie płuc jest to ostry stan zapalny miąższu płucnego wywołany przez bakterie, wirusy, mykoplazmy, riketsje, grzyby, pierwotniaki, pasożyty, czynniki chemiczne i fizyczne. Najczę­ściej zapalenie płuc wywołują bakterie oraz wirusy. Jeżeli dojdzie do martwicy miąższu i zniszczenia przegród...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astma oskrzelowa

  Astma (dychawica) oskrzelowa jest spowodowana zwężeniem oskrzeli i oskrzelików wskutek skurczu ich mięśni gładkich, obrzękiem błony śluzowej, nadmiernym wydzielaniem śluzu i jego zastojem w drogach oddechowych. Dominującym objawem klinicznym jest duszność napado­wa. Należy w większości przypadków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzęk płuc

  Obrzęk płuc jest to zespół chorobowy (o różnej przyczynie), którego podstawą jest nadmierne uwodnienie miąższu płucnego, upośledzające jego podatność. Istotą sprawy jest przesiąkanie płynu ze światła włośniczek płucnych do przestrzeni śródmiąższowych oraz do pęcherzyków płucnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre zapalenie oskrzeli

  Ostre zapalenie (nieżyt) oskrzeli jest to proces zapalny dróg oddechowych toczący się w ich ścianie. Najczęstszą przyczyną są zakażenia wirusowe i bakteryjne. W rozpoznawaniu ostrego zapalenia oskrzeli najważniejsze jest badanie podmiotowe, tj. wy­wiad lekarski (ostry początek choroby przebiegający z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskrzela

  U dołu tchawica rozdwaja się na dwa oskrzela główne, prawe i lewe, doprowadzające powietrze do płuca prawego i lewego. Oskrzela główne zbudowane są jak tchawica. Oskrzela główne rozgałęziają się wewnątrz płuca na coraz mniejsze gałęzie, tworząc tzw. drzewo oskrzelowe. Oskrzela główne dzielą się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepona

  Przepona jest głównym mięśniem wdechowym. Jest ruchomym dnem jamy klatki piersiowej, jej skurcz w czasie wdechu przesuwa ją w dół, co zwiększa wymiar pionowy i tym samym objętość jamy klatki piersiowej

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyki płucne

  Pęcherzyki płucne mają ścianę zbudowaną z płaskich komórek nabłonkowych noszących nazwę nabłonka oddechowego oraz komórek ziarnistych, produkujących i wydzielających tzw. czyn­nik powierzchniowy pęcherzyka płucnego (surfaktant), który w postaci cienkiej błonki pokrywa warstwę płynu surowiczego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry