Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  TK UKŁADU ODDECHOWEGO

  Tomografia komputerowa jest metodą oceny płuc i śródpiersia, pozwalającą dokładnie ocenie anatomię klatki piersiowej i ewentualną patologię. Obecnie badanie to wykonywane jest wtedy, kiedy na rentgenowskich zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej zostanie wykryta podej­rzana lub niejasna zmiana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

  Badanie polega na pobraniu płynu mózgowo-rdzeniowego przez wkłucie igły punkcyjnej do kanału kręgowego (przestrzeni podpajęczynówkowej). Pobrany płyn mózgowo-rdzeniowy poddawany jest ocenie pod względem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zmiany w składzie płynu mózgowo-rdzeniowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukrwienie mózgu

  Krew doprowadzana jest do mózgu przez 2 tętnice szyjne i 2 tętnice kręgowe. Rozgałęzienia tych tętnic łączą się ze sobą, co zapewnia stały dopływ krwi do mózgu. Mózg otrzymuje znacznie więcej krwi aniżeli inne narządy. Masa mózgu wynosi około 2% ciężaru ciała, przez mózg przepływa jednak aż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neurologia

  Neurologia ( z greckiego neuron = nerw) jest to dział medycyny klinicznej, który zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem chorób układu nerwowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodnictwo nerwowe

  Jedną z podstawowych właściwości komórek nerwowych jest zdolność do wytwarzania i przewo­dzenia pobudzeń nerwowych. Szybkość przewodzenia pobudzeń elektrycznych zależy od średnicy włókien nerwowych. Włókna grube A przewodzą impulsy z szybkością 20 - 120 m/sek., włókna średnie B 3 - 15 m/sek., a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy

  Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwo­wego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym oraz integrację narządów wewnętrznych. Kontakt ze światem zewnętrznym zapewniają narządy zmysłów, natomiast doznania z narzą­dów wewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIROMETRIA - opis badania

  W czasie badania pacjent oddycha poprzez ustnik połączony specjalną rurką z aparatem spirometrycznym (ryc. 13-1). Często pacjentowi zakłada się odpowiedni zacisk na nos, który zapewnia, że powietrze oddechowe w całości przechodzi przez ustnik. Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKCJA OPŁUCNEJ - opis badania

  Bardzo często bezpośrednio przed punkcją opłucnej (oprócz osłuchiwania i opukiwania klatki piersiowej) badający wykonuje badanie radiologiczne lub ultrasonograficzne klatki piersiowej pacjenta dla potwierdzenia obecności oraz ustalenia rozmieszczenia płynu lub powietrza w jamie opłucnej. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONCHOSKOPIA - opis badania

  Wziernikowanie tchawicy i oskrzeli wykonuje się na ogół u pacjentów przytomnych, chociaż niektóre ośrodki medyczne wykonują badanie w znieczuleniu ogólnym rutynowo. Wybór sposobu znieczulenia należy do lekarza, który dostosowuje indywidualnie rodzaj znieczulenia do każdego chorego w zależności od jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /3 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezonans układu oddechowego

  Obecnie rezonans magnetyczny w ocenie stanu układu oddechowego jest wyłącznie badaniem uzupełniającym tomografię komputerową i wykonywanym np. w przypadkach naciekania ścian klatki piersiowej przez nowotwór płuc

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt

Do góry