Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Angioscyntygrafia mózgowa i tomograficzne badanie przepływu mózgowego

  Badania te pozwalają na ocenę przepływu krwi przez łożyska naczyniowe tętnic szyjnych, przednich i środkowych tętnic mózgu (angioscyntygrafia mózgowa) oraz przepływu przez drobne naczynia mózgu, w tym także unaczynniające ośrodki podkorowe (tomograficzne badania przepływu mózgowego). Wykazują także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie EEG

  Badanie EEG polega na rejestracji (przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy) czynnościowych prądów mózgu człowieka, które charakteryzują się niewielkim napięciem (od kilku do kilkuset mikrowoltów). Częstotliwość tych prądów waha się od 0,5 Hz do 50 Hz. Do rejestracji tych niewielkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opony i płyn mózgowo-rdzeniowy

  Mózg i rdzeń kręgowy otoczone są przez 3 opony: twardą, pajęczynówkową i miękką. Pomiędzy oponą pajęczynówkową i miękką znajduje się przestrzeń wypełniona płynem mózgowo-rdzc-niowym. Podstawowe znaczenie opon i płynu mózgowo-rdzeniowego to ochrona mózgu przed wstrząsami i urazami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórka nerwowa (neuron)

  Komórka nerwowa - neuron - jest najważniej­szym elementem składowym układu nerwo­wego. W obrębie komórki nerwowej wyróżnia się ciało komórki i dwa rodzaje wypustek: wypustkę długą (akson) i liczne wypustki krót­kie (dendryty) . Aksony przenoszą informacje z ciała komórki do innych komórek nerwowych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udar mózgu

  Udar mózgu jest to nagłe zaburzenie krążenia mózgowego doprowadzające do wystąpienia ostrych objawów neurologicznych (np. niedowładu, zaburzeń mowy). Jeśli objawy neurologiczne są następstwem niedokrwienia mózgu, mówimy o udarze niedo­krwiennym. Udary krwotoczne są następstwem pęknięcia tętniaka lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obwodowy układ nerwowy

  Obwodowy układ nerwowy tworzą korzenie rdzeniowe i nerwy obwodowe. Układ ten za­bezpiecza odbiór doznań czuciowych oraz przewodzi pobudzenia z ośrodków nerwo­wych (rdzeń, mózg) do narządów wykonaw­czych (mięśni, gruczołów dokrewnych). Nerwy obwodowe zbudowane są z włókien nerwowych ruchowych, czuciowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie rozsiane (SM)

  Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego, które doprowadza do uszkodzenia istoty białej mózgu lub/i rdzenia kręgowego. Ogniska uszkodzenia istoty białej mają charakter ognisk mnogich (rozsianych), a objawy kliniczne cechują się okresami poprawy (remisje) lub nawrotów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodkowy układ nerwowy

  Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) obejmuje mózgowie (mózg. pień mózgu i móżdżek) oraz rdzeń kręgowy. OUN poddaje rejestracji i analizie pobudzania dopływające z układu obwodo­wego i zapewnia prawidłową reakcję organizmu na te bodźce. Największą część mózgu stanowią półkule mózgu, które dzieli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /4 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIOGRAFIA MÓZGOWA

  W zależności od lokalizacji domniemanego ogniska chorobowego można wykonać badanie określonej tętnicy mózgu (np. szyjnej, kręgowej) lub wszystkich naczyń mózgowych (panan-giografia mózgowa). Badanie angiograficzne wykonuje się przy podejrzeniu obecności tętniaka lub malformacji naczyniowej. Czasami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ autonomiczny (wegetatywny)

  Układ autonomiczny (wegetatywny) kieruje czynnościami narządów wewnętrznych a zwłasz­cza funkcją układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego i przemiany materii. Układ wegetatywny jest czynnościowo ściśle połączony z układem hormonalnym. Ośrodki sterujące tego układu znajdują się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt

Do góry