Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badanie potencjałów wzrokowych

  Do rejestracji potencjałów wywołanych używane są elektrody powierzchniowe, które umiesz­czone są w określonych miejscach skóry na głowie. Przed przyklejeniem elektrody skórę należy odtłuścić, a dla zmniejszenia oporności przetrzeć pastą oczyszczającą. Badanie poszczególnych potencjałów odbywa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie EMG

  Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności elektrycznej mięśni. Czynność ta związana jest ze zdolnością przenikania jonów sodu i potasu przez błonę komórki. Wskutek nierównomiernego rozmieszczenia jonów sodu i potasu w obrębie komórki mięśniowej - dochodzi do polaryzacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie potencjałów słuchowych

  W trakcie badania pacjent leży. Bodźce słuchowe przekazywane są przez słuchawkę do każdego z ucha osobno (ryc. 6-7). Natężenie dźwięku dobiera się dla każdego ucha indywidualnie i powinno ono przekraczać o 60 dB (decybeli) próg słyszalności. Bodziec dźwiękowy powtarzany jest 3000 razy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda badanie EMG

  Skóra w miejscu ukłucia igły powinna być oczyszczona alkoholem. Wysterylizowana elektroda igłowa wkłuwana jest prostopadle do mięśnia. Następne wkłucia (około 10-20 wkłuć) wykonuje się w odległości 1-2 cm od pierwszego. W pierwszym etapie badania oceniany jest zapis w trakcie minimalnego skurczu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie potencjałów czuciowych

  W trakcie badania pacjent leży. Elektroda drażniąca umieszczona jest na kończynie górnej lub dolnej, nad wybranym do badania nerwem (ryc 6-8). Natężenie bodźca pobudzającego powinno przekraczać 1,5 razy próg pobudliwości. Bodziec drażniący powinien być powtórzony 1000 razy. Wynik badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU NERWOWEGO

  Badanie jest wykonywane w wielu przypadkach, kiedy tomografia komputerowa nie pozwala na dokładną ocenę choroby lub kiedy nie tłumaczy objawów neurologicznych pacjenta.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRONEUROGRAFIA

  Badanie polega na stymulacji bodźcem elektrycznym nerwu i pomiarze szybkości przewodze­nia bodźca przy pomocy elektrod umieszczonych na kończynach ciała. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Elektroneurografia umożliwia ocenę funkcji nerwów obwodowych, co ma istotne znaczenie dla lokalizacji uszkodzeń nerwów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE IZOTOPOWE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

  Badanie to ocenia strukturę, a przede wszystkim czynność układu nerwowego przy pomocy niewielkich dawek izotopów promieniotwórczych (radioznaczników) - technetu-99m lub, rzadziej, ksenonu-133. Rejestracji rozmieszczenia lub przepływu izotopu dokonuje się za pomocą aparatów zwanych gammakamerami. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEKTRONEUROGRAFIA - opis badania

  Pacjent jest badany w pozycji leżącej. W czasie badania pacjent powinien być odprężony, mięśnie powinny być rozluźnione.

  Badanie wykonuje się w pomieszczeniu o temperaturze 22° - 26°C. Temperatura badanej kończyny powinna wynosić około 34°C. Miejsca na skórze, w których mają być umocowane elektrody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

  Najczęściej płyn mózgowo-rdzeniowy pobierany jest z nakłucia lędźwiowego. Pacjent leży na boku, z silnie wygiętym grzbietem, podkurczonymi kończynami dolnymi i zgiętym do przodu karkiem(ryc. 6-5). W tym samym ułożeniu lub w pozycji siedzącej ze zgiętym do przodu karkiem pobiera się płyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /3 270

  praca w formacie txt

Do góry