Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  DOPPLER NACZYŃ MÓZGU

  Duża grupa chorób ośrodkowego układu nerwowego związana jest z zaburzeniami ukrwicnia mózgu. Dzięki dopplerowskiej metodzie ultrasonografii możliwa jest ocena stanu ukrwienia mózgu. Badając na szyi główne pnie naczyniowe mózgu - tętnice szyjne wewnętrzne oraz tętnice kręgowe - można ocenić ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa gałki ocznej

  Gałka oczna ma postać prawie kulisia, o przeciętnym wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej 23 mm. objętości 6,5 cm i masie 7 g. Zbudowana jest z trzech błon  zewnętrznej błony włóknistej (twardówka i rogówka), środkowej naczyniowej (tęczówka, ciało rzęskowe, naczyniówka) oraz wewnętrznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okulistyka

  Okulistyka (z łacińskiego oculus = oko) lub oftalmologia (z greckiego ophtalmós = oko) jest to dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządu wzroku.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogówka

  Rogówka ma kształt wycinka kuli i przypomina szkiełko zegarkowe wprawione w twardówkę: średnica pozioma rogówki wynosi 12 mm. pionowa 11 mm. Rogówka jest najcieńsza w centru i jej grubość wynosi 0,6 mm, natomiast obwodowo przy rąbku około 1 mm. Część centralna rogówki, o średnicy 4 mm, jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wzrokowy

  Widzenie jcsl złożonym procesem fizyczno-psychicznym, który składa się z trzech etapów: przyjęcia (wychwycenia) bodźca, jego przewodzenia oraz zebrania i poznania go. Warunki te spełnia zbudowany i funkcjonujący prawidłowo układ wzrokowy. Układ ten składa się z umiejsco­wionej w oczodole gałki ocznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twardówka

  Twardówka tworzy sztywną, nieprzezroczystą, białą zewnętrzną ścianę gałki ocznej. W części tylnej, w miejscu gdzie twardówka przechodzi w pochewkę nerwu wzrokowego, grubość jej jest największa i wynosi 1.3 mm. W części przedniej jest najcieńsza i jej grubość równa się 0.3 mm. Jest ona słabo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczodół

  Gałka oczna, wraz z narządami dodatkowymi, znajduje się w kostnej jamie, zwanej oczodołem. Głębokość oczodołu wynosi 45 mm, objętość 30 cm , z czego gałka oczna zajmuje zaledwie 1/4 przestrzeni. Resztę zajmują: gruczoł łzowy, umiejscowiony w górno-zewnętrznej części oczodołu i wydzielający...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE POTENCJAŁÓW wzrokowych

  Badanie polega na działaniu określonym boźcem na receptory narządów zmysłów i wyzwalaniu w ten sposób - w odpowiednim obszarze kory mózgowej - aktywności bioelektrycznej (potcn-j i cjałów wywołanych). Potencjały wywołane mają niewielkie napięcie wynoszące od około 0,5 mV H do 100 mV, lecz dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statyczna scyntygrafia mózgu

  Badanie to pozwała na różnicowanie guzów mózgu i ognisk niedokrwiennych, w tym na ocenę niejasnych diagnostycznie ognisk patologicznych wykrytych przy pomocy badania tomo-komputerowego.

  Statyczna scyntygrafia mózgu ■ Guzy mózgu. ■ Ropień mózgu. ■ Opryszczkowe zapalenia mózgu. ■ Wątpliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda badanie EEG

  Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej lub siedzącej. Na głowie umieszcza się od 16 do 24 elektrod w typowych miejscach zgodnie z międzynarodową konwencją . Skóra głowy w miejscach wyznaczonych do zamo­cowania elektrod powinna być odtłuszczona przez wykonującego badanie alkoholem lub eterem. Dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 615

  praca w formacie txt

Do góry