Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Skiaskopia

  Skiaskopia (z greckiego skia = cień) polega na obserwacji cienia poruszającego się w obrębie źrenicy przy oświetleniu oka. Kierunek ruchu cienia w źrenicy zależy od refrakcji oka.

  Badanie przeprowadza siew ciemni przy użyciu skiaskopu (ryc. 7-12). Jest to przyrząd w kształcie walca o długości około...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności ucha

  Ucho jest narządem słuchu i równowagi. Ucho ludzkie zdolne jest odbierać dźwięki o częstot­liwości od 16 do 22000 I Iz (drgań na sekundę i, o natężeniu od 0 do 120 dB (decybeli). W uchu zewnętrznym i środkowym odbywa się przewodzenie dźwięku, a w uchu wewnętrznym odbiór dźwięku. Dalsza emisja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

  Do badania przedniego odcinka oka służy lampa szczelinowa (biomikroskop). Lampa szczeli­nowa składa się z dwóch zasadniczych części: części oświetlającej szczelinę świetlną oraz części powiększającej badany obraz - mikroskopu. Biomikroskop może powiększyć obraz 10-, 16-, 25- i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektromiografia

  Określa uszkodzenie samego mięśnia w zakończeniach nerw owo-mięśniowych. emg pozwala aa obiektywne stwierdzenie porażenia, stopnia ewentualnego niedowładu, ustalenie charakteru uszkodzenia, ocenę współpracy obuocznej przy ruchach dowolnych i odruchowych.

  Po uprzednim znieczuleniu wkłuwa się w badany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE OSTROŚCI WZROKU

  Badanie ostrości wzroku polega na odczytywaniu różnej wielkości liter z określonej odległości. Ostrość wzroku jest to zdolność rozróżniania dwóch punktów leżących blisko siebie. Do badania ostrości wzroku służą tablice Sncllcna do dali i do bliży. Są one tak skonstruowane, że na białym matowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE POLA WIDZENIA

  Badanie polega na wykreślaniu na schematach pola widzenia, czyli obszaru widzianeg: nieruchomym okiem. Badanie przeprowadza sie dwoma metodami: poprzez rzutowanie siat­kówki na wewnętrzną powierzchnię kulistą (pcrymetria) oraz na powierzchnię płaską (kampi-metria). Istnieją różnego rodzaju perymetry...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perymetria

  Badanie wymaga bardzo dużej uwagi i ścisłej współpracy ze strony pacjenta, gdyż na podstawie jego wypowiedzi wykreśla się pole widzenia. Badany siedzi przed półkolistą oświetloną czaszą perymetru, mając unieruchomioną głowę poprzez oparcie podbródka i czoła na specjalnych podpórkach (ryc. 7-9)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroretinografia

  Pod wpływem krótkiego bodźca świetlnego (błysku) w siatkówce powstaje czynnościowy potencjał elektryczny złożony z fazy szybkiej i wolnej. Ten potencjał czynnościowy zapisywany jest na wykresie w postaci linii krzywej.

  Badanie znajduje zastosowanie w określeniu stopnia /mian organicznych siatkówki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kampimetria

  Podczas badania kampimetrycznego używa się czarnego ekranu o wymiarach 2x2 m z central­nym białym punktem fiksacji i koncentrycznymi okręgami (co 10 st.) i południkami (co 30 st.) Pacjent siedzi w odległości 2 m od ekranu i obserwuje przesuwający się biały punkt, podając iane jak w perymetrii. Metoda ta...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrookulografia (EOG)

  EOG jest metodą rejestrującą zmiany potencjału podstawowego oka, świadczącego o czynności elektrycznej siatkówki. Między rogówką a siatkówką znajduje się stała różnica potencjałów, przy czym rogówka ma potencjał dodatni, a siatkówka ujemny. Pod wpływem bodźca świetlnego potencjał podstawowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt

Do góry