Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badanie dna oka i ciała szklistego

  Badanie tylnego odcinka oka odbywa się za pomocą wziernika ocznego (oftalmoskopu). Oftalmoskop składa się z szeregu soczewek, pozwalających skorygować ewentualną wadę wzroku badanego i badającego, źródła światła z układem optycznym oraz źródła zasilania. Aby obejrzeć dno oka, badający wpuszcza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie słuchu (badanie audiologiczne)

  Badanie słuchu może być badaniem subiektywnym lub obiektywnym. Badanie subiektywne polega na potwierdzeniu przez pacjenta słyszenia poszczególnych dźwięków podawanych przez badającego. Badanie obiektywne polega na rejestracji potencjałów elektrycznych w układzie nerwowym (pniu i korze mózgu) powstających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie kąta zeza

  Kąt zeza możemy mierzyć na perymetrze, synoptoforze, krzyżu Madoxa i za pomocą pryzma­tów. Najczęściej w zwykłych gabinetach okulistyczych, nie posiadających urządzeń strabolo-gicznych, badanie kąta zeza wykonuje się na perymetrze Maggiorego. Badany opiera głowę na podpórce tak, aby oko badane było...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie dna oka i ciała szklistego - opis badania

  Przy badaniu oftalmoskopem - w obrazie prostym - lekarz siedzi naprzeciwko chorego i kieruje światło wziernika w źrenicę badanego oka, przysuwając się możliwie jak najbliżej pacjenta na odległość 3-4 cm od rogówki . Lekarz i pacjent powinni zwolnić swoją akomodację poprzez patrzenie w dal. Na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania audiometryczne - ocena jakościowa i ilościowa słuchu

  W najprostszym badaniu subiektywnym ocenia się słuch mową potoczną, szeptem i stroikami wykorzystując trzy próby: na przewodnictwo kostne obuuszne - próba Webera, kostne jednou-szne - próba Schwabacha, i na przewodnictwo powietrzne - próba Rinne'a. W pracowni audiologicznej badanie subiektywne słuchu to:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ZEZA

  Prawidłowo, równolegle ustawione oczy wykonują ściśle skojarzone ruchy we wszystkich kierunkach. W tym przypadku mamy do czynienia z równowagą mięśni gałek ocznych i prawidło­wym funkcjonowaniem aparatu mięśniowo-nerwowego, którym kierują bodźce zmysłowo-czu-ciowe oraz mechanizm obuocznego widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Refraktometria

  Refraktometria polega na obserwacji figur testowych rzutowanych przez dwa źródła świetlne, które po odbiciu się od siatkówki i przejściu przez układ optyczny oka dają ostry obraz widziam w przyrządzie zwanym refraktometrem.

  Refraktometr spełnia zadanie oftalmometru i skiaskopu. Przygotowanie do badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otorhinolaryngologia

  Otorhinolaryngologia zajmuje się fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z greckiegooros, oto.s - ucho) nosa (z greckiego rhinos - nos), gardła (z greckiego pharyngos - gardło i krtani ( z greckiego laryngos - krtań) (ryc. 8-1). Potoczna nazwa tej dziedziny medycyny to otolaryngologia lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oftalmometria

  Oftalmometria określa krzywiznę powierzchni załamujących (tu rogówki) oka na podstawie wielkości i ustawienia obrazów odbitych od tych powierzchni jak od zwierciadła wypukłego.

  W przypadku astygmatyzmu, spowodowanego przeważnie przez rogówkę, trzeba określić jej krzywiznę oftalmometrem. Aparat składa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ucha

  Przyjęto następujący podział w budowie ucha (ryc. 8-2): ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho v. e\\ nęirzne. ■ Ucho zewnętrzne to małżowina uszna i przewód słuchowy kończący się błoną bębenkową, która oddziela ucho zewnętrzne od ucha środkowego. ■ Ucho środkowe - podobnie jak ucho...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 102

  praca w formacie txt

Do góry