Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Układ kostny

  Szkielet, na który składają się wszystkie kości człowieka, stanowi konstrukcję nośną narządów ruchu i jest miejscem przyczepów ścięgien (połączeń mięśniowo-kostnych zbudowa­nych z tkanki łącznej) i więzadeł (połączeń kostno-kostnych zbudowanych z tkanki łącznej). Szkielet pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROLARYNGOSKOPIA

  TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie polega na bezpośrednim oglądaniu krtani po założeniu i zamocowaniu laryngoskopu, z użyciem mikroskopu krtaniowego . CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie jest użyteczne przede wszystkim we wczesnej diagnostyce raka krtani. Bardzo często może być jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szkieletowe

  Częścią dynamiczną narządów ruchu są mięśnie szkieletowe. czyli te, które są zależne :d naszej woli. Pod względem budowy histologicznej (tkankowej) nazywane są mięśniami roprzecznie prążkowanymi. Przedłużeniem mięśni (brzuśców mięśniowych) są ścięgna zbudo­wane z tkanki łącznej, za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROLARYNGOSKOPIA - opis badania

  Chory po ułożeniu na plecach i po zaintubowaniu leży z głową odchyloną do tyłu. Laryngoskop zamocowany jest na metalowym pręcie na klatce piersiowej badanego; w nowoczesnych zestawach zaopatrzony jest on dodatkowo w układ optyczny połączony z monitorem. Mikro­skop krtaniowy znajduje się za głową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy

  Stawy są to ruchome połączenia między kość­mi. Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstką stawową i są względem siebie odpo­wiednio dopasowane (np. głowa kości udowej i panewka stawu biodrowego). W obrębie sta­wów mogą istnieć także dodatkowe elementy chrzestne, dopasowujące powierzchnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYMPANOMETRIA

  Tympanometria jest obiektywną metodą określającą impedancję akustyczną ucha, hit inaczej - sztywność błony bębenkowej. Rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej prz\ zmieniającym się ciśnieniu statycznym w przewodzie słuchowym, przy czym informacja uzyskuje się wykorzystując odbitą falę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie kości

  Jeżeli siła urazu przekracza wytrzymałość ko­ści, to dochodzi do złamania kości. Uraz po­wodujący złamanie kości może być bezpośredni lub pośredni. Powstałe w wyniku złamania odłamy kostne mogą być względem siebie przemieszczone lub nie. Dlatego wyróż­nia się złamania z przemieszczeniem i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYMPANOMETRIA - opis badania

  W czasie badania pacjent siedzi. Do jego przewodu słuchowego badający wkłada zatyczkę dokładnie uszczelniającą przewód. Do zatyczki dochodzą trzy przewody z aparatu tympanome­try cznego: pierwszy połączony jest z generatorem dźwięku, drugi z mikrofonem i trzeci z pompą zmieniającą ciśnienie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwichnięcie stawu

  Urazowe zwichnięcie stawu można zdefiniować jako całkowite przemieszczenie względem siebie powierzchni stawowych kości tworzących staw. Jest to uraz bardzo poważny, któremu zawsze towarzyszy rozerwanie torebki stawowej i więzadeł. Termin „zwichnięcie" często jest nadużywany przez pacjentów, którzy tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortopedia

  Ortopedia (z greckiego orthós = prosty, prawidłowy) i traumatologia (z greckiego trauma = rana. uraz) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zabiegowym chorób i urazów narządów ruchu szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni nerwów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt

Do góry