Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choroby alergiczne skóry

  Choroby alergiczne skóry obejmują kilka różnych grup zaburzeń o odmiennych mechanizmach patogenetycznych: pokrzywkę, kontaktowe zapalenie skóry, inne odmiany wyprysku oraz atopowc zapalenie skóry. O rozpoznaniu przyczynowym decydują testy alergiczne in vivo (bezpośrednio na pacjencie) i in vitro (na materiale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział chorób skóry

  Podział chorób skóry (dermatoz) zmienia się zależnie od możliwości poznanych przyczyn i mechanizmów powstawania zmian chorobowych (etiologii i patogenezy). Ze względu na etiologię można podzielić choroby skóry na bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze, wirusowe, autoimmunologiczne, alergiczne, uwarunkowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII - opis badania

  Pacjent do badania, odsłania tę część ciała, która będzie naświetlana promieniami rentgenowski­mi i przyjmuje pozycję zgodnie z zaleceniem osoby wykonującej badanie. Niekiedy, z uwag; na istniejący uraz (np. podejrzenie złamania kręgów) lub ciężkie kalectwo do przeprowadznia badania nie wynaga się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dermatologia

  Dermatologia (z greckiego derma = skóra) jest to nauka zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry. Wenerologia zajmuje się natomiast chorobami przenoszonymi drogi} płciową

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie gęstości kości

  Wspólną cechą wszystkich metod densytometrycznyeh stosowanych w badaniu gęstości kości jest zjawisko osłabienia promieniowania w trakcie jego przenikania przez struktury kostne, niezależnie od źródła promieniowania. Energia wiązki promieniowania po przejściu przez ciało osoby badanej ulega osłabieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /7 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykwity skórne i stany narzucone

  Wykwity są to zmiany skórne, które stanowią podstawę rozpoznania i są zasadniczym elemen­tem obrazu klinicznego chorób dermatologicznych. Znajomość tych wykwitów pozwala opisać i zdefiniować zmiany widziane na skórze gołym okiem. Rozróżnia się dwa typy wykwitów: pierwotne i wtórne. Oprócz wykwitów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE IZOTOPOWE KOŚCI I STAWÓW

  Do badań izotopowtch kości i stawów zalicza się: ■ Statyczną scyntygrafię kości, ■ Trójfazową scyntygrafię kości, ■ Scyntygrafię zapaleń kośćca, ■ Scyntygrafię stawów. TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie to polega na uzyskiwaniu przy pomocy niewielkich dawek izotopów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /4 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), dawniej nazywane gośćcem przewlekłym postępują­cym (GPP) jest chorobą ogólnoustrojową, chociaż przede wszytkim dotyczy narządów ruchu.

  Charakterystycznymi objawami choroby są: ■ długotrwałe obrzęki tych samych stawów po obu stronach ciała, najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykwity pierwotne

  Wykwity pierwotne pojawiają się na skórze w początkowym okresie ujawnienia się zmian chorobowych na skórze. Należą do nich: plama, grudka, bąbel, guzek. guz. pęcherzyk, pęcherz, krosta.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USG bioderek

  Teoretyczne i techniczne podstawy badania zostały szczegółowo opisane w rozdziale: „Badania obrazowe wielonarządowe". CZEMU SŁUŻY BADANIE? Celem badania ultrasonograficznego jest wczesne rozpoznanie (w pierwszych tygodniach pc narodzeniu) wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dziecka. Badanie pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt

Do góry