Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Biopsja wiertarkowa

  Jest odmianą biopsji gruboigłowej, w której zamiast igły stosuje się trepany, które wprowadź, się w szybki ruch obrotowy za pomocą silnika elektrycznego. Materiał uzyskany tym sposoberr. jest większy niż w biopsji gruboigłowej i ma kształt walca. Struktura tkanek jest zachowani co ułatwia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień złośliwości histologicznej nowotworu

  W niektórych nowotworach złośliwych możliwa jest ocena złośliwości na podstawie kryteriów histologicznych. Zwykle podziały uwzględniają trzy lub cztery stopnie złośliwości, oznaczają: je cyframi rzymskimi. W zależności od stopnia dojrzałości komórkowej (czyli podobieństwa nowotworu do tkanki, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERMATOSKOPIA - opis badania

  Dermatoskop jest przyrządem zawierającym dwa cylindry kontaktowe: jeden średnicy 8 mm do oglądania miejsc nierównych, takich jak: przestrzenie międzypalcowc. paznokcie, kąt oka, okolica krocza i /auszna. i drugi cylinder średnicy 2.5 cm. służący do oglądania większych zmian na powierzchniach płaskich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn Wassermanna

  Wspólną cechą wszystkich badań serologicznych kiły jest wykrywanie w surowicy krwi badanego pacjenta obecności przeciwciał świadczących o zakażeniu krętkiem bladym. Odczyn; serologiczne w zależności od swoistości dzieli się na klasyczne i krętkowe. Odczyny klasyczne - w metodach tych nie używa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hyperplazja

  Hyperplazja (z łacińskiego hyperplasia) jest to mnożenie się (rozplem) komórek nienowotwo-rowych. Może być wynikiem naturalnej reakcji organizmu na bodziec, typowym tego przykła­dem jest powiększenie węzłów chłonnych szyi z powodu zakażenia bakteryjnego gardła. Mnożące się limfocyty w węźle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBY RUMIENIOWE

  Próby rumieniowe polegają na ocenie powstających zmian rumieniowych na skórze (zwykle pleców) pod wpływem kontrolowanych dawek promieniowania słonecznego lub poszczegól­nych pasm widma tego promieniowania. Do badania używa się najbardziej czynne biologicznie pasma widma promieniowania słonecznego, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WŁOSÓW

  TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie polega na oględzinach włosów pod mikroskopem. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie ma na celu określenie struktury włosa oraz zbadanie prawidłowości jego wyglądu W większości przypadków wypadanie włosów jest normalnym dziedzicznym procesem. Ab; to jednak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Onkologia

  Onkologia (z greckiego ónkos = guz) jest to nauka zajmująca się całokształtem zagadnień związanych z procesem nowotworowym. Bada przyczyny występowania, mechanizmy powsta­wania, sposoby zapobiegania i wykrywania oraz metody leczenia chorób nowotworowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WŁOSÓW - opis badania

  Ogląda się włosy, które wypadły oraz włosy usunięte z brzegów ogniska łysienia poprzez pociąganie. Włosy mają nieprawidłowy wygląd w niektórych zespołach chorobowych uwarun­kowanych genetycznie. Trichogram obejmuje oglądanie zakończenia włosa, także stwierdzenie czy są one ułamane, czy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwór

  Nowotwór jest to złożony proces patologiczny przebiegający w komórce prawidłowej, która przestaje podlegać normalnym mechanizmom kontrolującym wzrost i różnicowanie komórek. Początkowo dzieje się to w miejscu pierwotnej zmiany, potem dochodzi do naciekania otacza jących tkanek, wreszcie do przemieszczania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 792

  praca w formacie txt

Do góry