Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wyrostek zębodołowy

  Wyrostek zębodołowy jest to wyrostek kości szczęki lub żuchwy o kształcie podkowy, w którym umieszczone są poszczególne zęby.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoncja

  Ortodoncja - dział stomatologii zajmujący się leczeniem wad zgryzu, najczęściej za pomoc; specjalnych aparatów ortodontycznych stałych lub ruchomych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kseromammografia

  Jest to alternatywna w stosunku do klasycznej mammografii, radiologiczna metoda badania sutków, w której inny jest rodzaj detektora promieniowania rentgenowskiego. Opiera się ona na zjawisku przewodnictwa świetlnego w półprzewodniku (selenie) pod wpływem promieni X. Utajony w półprzewodniku obraz uwidacznia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyzębie

  Przyzębie jest to aparat utrzymujący ząb. Utworzony jest z tkanek stykających się w obrębie jego szyjki: dziąsła, ozębnej. okostnej, kości wyrostka zębodołowego i cementu korzeniowego (mimo że jest on właściwie tkanką zęba). Przyzębie w wieku starczym charakteryzuje się poziomym i regularnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parodontologia

  Parodontologia - dział stomatologii zajmujący się leczeniem chorób dziąseł, błony śluzowe; podniebienia, policzków i języka

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galaktografia

  Jest to badanie mammograficzne połączone z podaniem środka kontrastowego (silnie pochła­niającego promieniowanie rentgenowskie) do wydzielającego przewodu mlecznego.

  Badanie to pozwala ustalić lokalizację niewyczuwalnych i niewidocznych w klasycznej mam­mografii zmian patologicznych w obrębie przewodów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mammografia

  Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego (sutka) z użyciem promieni rentgenowskich (promieni X). Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentge­nowskim (mammograf, mammomat), który pozwala na uzyskanie promieniowania miękkiego 25-45 kV). Pozwala to na odróżnienie poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja otwarta

  Jest to metoda pobierania masy guzowej nożem chirurgicznym lub innym narzędziem. Materia; można pobrać w dwojaki sposób, poprzez pobranie wycinka z guza - biopsja wycinkowa, lub wycięcie całego guza - biopsja wycięciowa.

  Celem tego badania jest uzyskanie odpowiedniej wielkości materiału do postawienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień zaawansowania klinicznego nowotworu

  Po ustaleniu rozpoznania, ocena rozległości i szerzenia się nowotworu jest podstawowym warunkiem właściwego postępowania leczniczego. Klasyfikację tę oznacza sie symbolem TNM (ryc. 11-3). Ma ona na celu occnęrozległości procesu nowotworowego i jest oparta na określeniu trzech elementów: ■ T (tumor)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja śródoperacyjna (badanie doraźne, intra)

  Jest to metoda pobierania materiału tkankowego do badań w trakcie zabiegu operacyjnego. Zwykle z pobranych tkanek wykonuje się preparaty mrożone. Dzięki temu jeszcze w czasie zabiegu można szybko uzyskać ocenę histopatologiczną badanych fragmentów tkanki, co może istotnie wpłynąć na dalsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt

Do góry