Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Testy diagnozy neuropsychologicznej

  Ta grupa testów obejmuje szereg metod stosowanych głównie w diagnostyce neuropsychologi­cznej. Zasady konstrukcji i stosowania są generalnie takie same jak w przypadku innych testów psychologicznych. Diagnoza dotyczy tu możliwości występowania zaburzeń funkcji tkanki mózgowej, u podłoża której istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie psychologiczne

  W psychologii badanie i interpretowanie zachowania człowieka dokonuje się w kontekście określonych teorii psychologicznych - np. psychoanalitycznej, humanistyczno - egzystencjal­nej, behawioralno-poznawczej. W zależności od tego, jaką teorią posługuje się dany psycholog, używa on określonego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusze i testy do badania osobowości

  Kwestionariusze i testy do badania osobowości stanowią bogatą grupę narzędzi. Trudno jednoznacznie określić pojęcie „osobowość". Ujmowana bywa jako ogólna suma tych sposo­bów reagowania na innych ludzi (i obiekty) oraz sposobów wchodzenia z nimi w relacj, które są charakterystyczne dla danej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza psychologiczna

  Jest to wynik badania psychologicznego, będący opisem i interpretacją mechanizmów funkcjo­nowania określonej osoby (lub grupy). Opiera się ona na następujących zasadach: ■ trafny dobór narzędzi diagnostycznych, prawidłowe przeprowadzenie badania oraz dokładna znajomość i umiejętność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYNTYGRAFIA TARCZYCY

  Badanie polega na uzyskiwaniu obrazu tarczycy, jej odszczepów pozagruczołowych i przerzu­tów nowotworowych tej tkanki po dożylnym lub doustnym podaniu dawki izotopu promienio­twórczego - jodu-131 lub technetu-99m. Izotopy te gromadzą się w miąższu tarczycy i w jej guzkach, tym lepiej, im bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszczep pozagruczołowy tkanki tarczycy

  Istnieje możliwość występowania u niektórych ludzi niewielkich skupisk tkanki gruczołowe; tarczycy poza tarczycą, czyli tzw. odszczepów pozagruczołowych. Powstają one w okresie embrionalnym podczas tworzenia się gruczołu tarczowego. Odszczepy pozagruczołowe wystę­pują u około 1% ludzi z prawidłową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYNTYGRAFIA TARCZYCY - opis badania

  Roztwór radioznacznika (technet-99m) podaje się doustnie godzinę przed wykonaniem pomiaru scytygraficznego. Technet-99m można również podać dożylnie. W tym przypadku pomiary scyntygraficzne wykonuje się pol 5 minutach po podaniu radioznacznika. Rzadziej wykonywa­na scyntygrafia jodowa wymaga doustnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność tarczycy

  Tarczyca wytwarza hormony, tyroksynę (Tą) i trijodotyroninę (T3), pobudzające metabolizm ustroju, utlenianie i wytwarzanie ciepła w organizmie oraz metabolizm cholesterolu. Oprócz tego, hormony tarczycy pobudzają kurczliwość i pobudliwość włókien mięśniowych, rozwój ośrodkowego układu nerwowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia

  Psychologia (z greckiego psyche = dusza) jest nauką zajmującą się prawidłowościami zachowar. człowieka w różnych sytuacjach. Zachowanie należy tu rozumieć zarówno jako działanie na poziomie czysto psychicznym (np. myśli, wyobrażenia, emocje), jak i na poziomie obserwo-walnym, co dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadczynność tarczycy

  Nadczynność tarczycy to nadmiar krążących we krwi hormonów tarczycy i obecność patologi­cznych skutków nadmiaru tych hormonów. Najczęstszymi przyczynami nadczynności jest pobudzenie tarczycy przez grupę własnych przeciwciał (autoprzeciwciał) wytwarzanych pato­logicznie (choroba Graves-Basedowa) lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt

Do góry