Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA)

  Nośnikiem informacji gentycznej człowieka jest kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) zawarty głównie w chromosomach jąder komórkowych. Cząsteczka DNA jest utworzona z połączonych ze sobą łańcuchowo nukleotydów. Każdy nukleotyd jest zbudowany z cukru dczoksyrybo/\. reszty kwasu fosforowego i jednej z zasad:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stężenia związków ketonowych w moczu

  W stanie utrzymującego się niedoboru insuliny organizm produkuje związki ketonowe, które wydalane są z moczem: kwas hydroksymasłowy, kwas acetooctowy i produkt ich przemiany -aceton. Badanie moczu na związki ketonowe powinno być wykonywane zawsze, jeśli w samokontroli cukrzycy stwierdzono obecność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gen i locus

  Gen jest fragmentem DNA niosącym informację genetyczną i stanowiącym jego fizyczną oraz funkcjonalną jednostkę. Geny są umiejscowione w określonych regionach DNA określanych jako genetyczne loci (w liczbie pojedynczej: locus).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSIEW MOCZU

  Badanie polega na namnożeniu na specjalnych pożywkach w warunkach laboratoryjnych bakterii pochodzących z próbki badanego moczu, identyfikacji namnożonego szczepu bakte­ryjnego oraz ustaleniu stopnia oporności wyhodowanych bakterii na leki przeciwbakteryjne (czyli uzyskaniu tzw. antybiogramu). CZEMU SŁUŻY...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt serologiczny między matką i płodem

  Konflikt serologiczny jest wynikiem niezgodności antygenów krwinek czerwonych matki i jej przyszłego dziecka (płodu). Występowanie określonych antygenów na krwinkach czerwonych zarówno matki, jak i dziecka jest uwarunkowane genetycznie, tzn. jest zależne od genów odziedziczonych po rodzicach. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enzym i izoenzym

  Enzym jest to specyficzne białko, które przyspiesza określoną reakcję chemiczną. Odmiany tego samego enzymu noszą nazwę izoenzymów. Katal izują one tę samą reakcję chemiczną, mają odmienną strukturę cząsteczki białkowej. Izoenzymy różnią się właściwościami chemicznymi i fizycznymi (np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Markery nowotworowe

  Markery nowotworowe są to substancje, których obecność lub zwiększone stężenie można wiązać z rozwojem choroby nowotworowej. Mogą one być wydzielane przez komórki nowo­tworowe do płynów ustrojowych, pozostawać związane na powierzchni komórek lub uwalniane z komórek prawidłowych w reakcji na proces...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chromosomy

  Chromosomy są to struktury jądra komórkowego widoczne pod mikroskopem w czasie podziału komórki. Chromosomy składają się głównie z DNA i białek tworzących łącznie kompleks zwany chromatyną. W okresie międzypodziałowym komórek lub w komórkach nie mających zdolności podziału chromatyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna laboratoryjna

  Medycyna laboratoryjna obejmuje lę część diagnostyki medycznej, której działalność polega na analizie materiału biologicznego, pobranego od pacjenta. Materiałem biologicznym mogą być komórki, fragmenty tkanek (wycinki), całe narządy, płyny ustrojowe - np. osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, wysięk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna sądowa

  Medycyna sądowa jest nauką wykorzystującą wiedzę medyczną i biologiczną dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Hemogenetyka sądowa stanowi dział medycyny sądowej, który zajmuje sic badaniem zmien­ności i dziedziczenia pol imorficznych markerów (cech) krwi i innych tkanek człowieka. W medycynie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry