Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badania kału

  Kał do badania pobiera się z masy kałowej oddanej w wyniku aktu defekacji bez użycia środków przeczyszczających (np. parafiny) lub lewatywy. Jedynie w szczególnych sytuacjach, na zlece­nie lekarza, kał jest pobierany po uprzednio dokonanej lewatywie. Kał oddaje sie do tzw. pojemnika kałowego, którym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KRWI

  Do badania pobiera się krew obwodową, czyli uzyskaną z naczyń krwionośnych: żylnych. włośniczek, bądź tętnic. Badanie próbek krwi obejmuje ocenę elementów upostaciowanych krwi (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek) oraz składu osocza. Badanie elementów upostaciowanych może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /8 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Allel

  Allel jest jedną z alternatywnych form genu występującą w tym samym miejscu genowym (locus) homologicznych chromosomów. Gdy allele są identyczne - osobnik jest homozygotą. gd\ rożne heterozy gotą

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiew moczu - opis badania

  Do badania należy przekazać próbkę uzyskaną z pierwszej porcji oddanego rano moczu - po okresie całonocnego spoczynku. Bardzo ważny jest sposób pobierania próbki moczu do badania: kilkadziesiąt mililitrów moczu oddaje się do muszli klozetowej, a następnie bezpo-średnio do właściwego pojemnika (pobranego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma (wartości normalne, wartości prawidłowe, wartości referencyjne)

  ..Norma" jest pojęciem statystycznym, obejmującym 95'7< badanej populacji lud/i zdrowych. Oznacza lo. że 5 osób na l(X) badanych - uznawanych za całkowicie zdrowych, może mieć wynik danego parametru powyżej lub poniżej zakresu wartości prawidłowych. Jednak wię­kszość osób badanych w populacji ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE CYTOGENETYCZNE

  Badanie polega na ocenie wyglądu i liczby chromosomów uzyskanych z jąder komórkowych hodowli komórek, które zostały uprzednio pobrane z określonych tkanek organizmu badanej osoby. W badaniach cytogenetycznych wykorzystuje się fakt, że w organizmie każdego człowieka wszystkie komórki jądrzaste (z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /5 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA W SAMOKONTROLI CUKRZYCY

  Do badań wykonywanych w samokontroli cukrzycy należy oznaczanie glukozy wc krwi i w moczu oraz. związków ketonowych w moczu. Analizy tc wykonać można w domu za pomocą tzw. metod paskowych (suchych testów). Wspólną cechą tych metod jest to. że do wykonania analizy uzy w usio odpov\ iedniego paska papieru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE CYTOGENETYCZNE - opis badania

  Przebieg badania jest uzależniony od rodzaju i sposobu pobrania komórek do badania cytogene­tycznego. W przypadku pobierania komórek do badania drogą amniopunkcji - patrz opis badania w „Amnio­punkcji" w rozdziale „Badania w chorobach układu rozrodczego". Jeśli do badania pobiera się komórki szpiku kostnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stężenia glukozy w moczu

  Gluko/a w moczu pojawia się wtedy, kiedy jej stężenie u e krwi jest na tyle wysokie, że ilość przesączającej się w nerkach do moczu glukozy jesl zbyt duża, aby mogła być" w całości reabsorbowana (ponownie wchłaniana) przez nerki. Dochodzi do przekroczenia tzw. progu nerkowego dla glukozy, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stężenia glukozy we krwi

  Do kontrolowania stężenia glukozy we krwi (glikemii) bezpośrednio przez chorego na cukrzycę używa się krwi włośniczkowej. Określenie stężenia glukozy wc krwi dla kontroli glikemii w ciągu doby jest zalecane szczególnie u pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną. Zwykle zaleca się ocenę glikemii w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /7 563

  praca w formacie txt

Do góry