Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  TEST PŁODNOŚCI, TEST LH

   

  Badanie polega na stwierdzeniu w okresie okołoowulacyjnym - przewidywanym na podstawie przebiegu cyklu miesiączkowego - wzrostu wydalania z moczem hormonu lutcinizująecgo (LH). Pomaga to określić dokładnie termin owulacji (jajeezkowania). a co za tym idzie okres płodny kobiety. Regulatorem zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /4 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYNTYGRAFIA - opis badania

  Radioznaeznik podaje się najczęściej dożylnie (cewnik żylny - venflon), rzadziej doustnie lub inhalacyjnie. Dożylne podanie radioznacznika jest bezbolesne, rzadko może wystąpić krótko­trwałe pieczenie w miejscu wkłucia. Wystąpienie bólu jest zjawiskiem nieprawidłowym, występuje wyłącznie przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIOGRAFIA

   

  Badanie polega na uzyskiwaniu obrazu naczyń przy pomocy promieniowania rentgenowskiego. W prawidłowych warunkach naczynia krwionośne nie są widoczne na zdjęciach rentgeno­wskich. Aby móc je uwidocznić, należy do światła naczynia wprowadzić środek cieniujący (kontrast) silnie pochłaniający...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /6 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

   

  Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Pacjent umieszczony na specjalnym rucho­mym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu (do tzw. gantry). We wnętrzu gantry na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /6 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania specjalistyczne moczu

  Sposób zbierania moczu jest ustalany indywidualnie z lekarzem prowadzącym. Dla przeprowa­dzenia niektórych badań specjalistycznych mocz zbiera się podobnie jak do badania ogólnego. Jednak większość badań specjalistycznych związana jest z koniecznością zbierania moczu w ściśle określonym przedziale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie krwi żylnej

  W przypadku pobrania krwi jednorazowo najczęściej nakłuwa się żyły kończyny górnej, w okolicy zgięcia łokciowego, rzadziej grzbietu dłoni lub przedramienia. Pacjent zwykle proszony jest o ułożenie wyprostowanej ręki w stawie łokciowym, z dłonią zwróconą ku górze, na poduszce podłożonej pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCHODZENIE SPORNEGO OJCOSTWA

  Badanie polega na określeniu i porównaniu genetye/nie uwarunkowanych cech i markerów ) grupowych matki, dziecka i domniemanego ojca. Określenie „marker grupowy" oznacza, że jego obecność można wykazać u pewnej liczby osób w badanej populacji. Cechy grupowe człowieka nie zmieniają się w ciągu jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /5 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiórka dobowa moczu

  Zbiórkę moczu przeprowadza się dokładnie w okresie 24 godzin. Na przykład: w poniedziałek rano, o godzinie 7°° pierwszą poranną porcję moczu należy odrzucić, czyli oddać do muszli klozetowej. Każdą następną porcję oddanego moczu należy w całości przenieść do specjalnego pojemnika, uprzednio...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie krwi włośniczkowej

  Krew włośniczkową pobiera się pacjentowi z płatka usznego lub opuszki palca, najczęściej czwartego lub piątego. Wybrane miejsce nakłucia badający zwykle lekko uciska celem wywołania przekrwienia skóry. Następnie miejsce to przez kilkanaście sekund naciera np. roztworem alkoholu etylowego, aby je...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KRWI

  Badanie polega na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej - zawierającej określone przeciwciała, albo badanej surowicy w obecności krwinek wzorcowych - zawierających znane antygeny. Podczas wykonywania oznaczenia obserwuje się, czy nałożona na płytkę szklaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /4 724

  praca w formacie txt

Do góry