Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA - opis badania

   

  Pacjent nie musi się rozbierać do badania, układany jest na ruchomym stole (zwykle na plecach), na którym wjeżdża do środka aparatu (tzw. gantry) . W czasie badania pacjent leży nieruchomo, jest instruowany o sposobie zachowania podczas samego badania, w celu uzyskania lepszej jakości zdjęć. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA DOPPLEROWSKIE

   

  Metoda ta jest odmianą badania ultrasonograficznego opartą o tzw. zjawisko Dopplera. Zjawisko to polega na zmianie częstotliwości odbitej fali akustycznej od ruchomej przeszkody. Zbliżanie się przeszkody do źródła fali powoduje wzrost częstotliwości, a oddalanie - zmniejszenie częstotiiwości odbitej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULTRASONOGRAFIA

   

  Ultrasonografia jest jedną z medycznych metod obrazowania narządów i tkanek ustroju ludz­kiego przy pomocy fali ultradźwiękowej. Najczęściej stosuje się ultradźwięki w zakresie od 1 do 10 MHz. Fala ta rozchodząc się w akustycznie elastycznym ośrodku, jakim jest ciało ludzkie, ulega różnym zjawiskom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /7 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZONANS MAGNETYCZNY

   

  Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii. Powoduje to, że linie pola magnetycznego jąder atomów - w organizmie człowieka - ustawiają się równolegle do kierunku wytworzonego pola magnetycznego. Dodat­kowo sam aparat emituje fale radiowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /5 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBA KRZYŻOWA

   

  Badanie polega na potwierdzeniu zgodności krwi dawcy i biorcy w grupach głównych, czyli w układzie ABO i Rh, oraz wykazaniu obecności lub braku jakichkolwiek przeciwciał, które mogą występować w surowicy krwi biorcy w stosunku do krwinek czerwonych dawcy krwi. Wykonanie próby krzyżowej obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /6 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USG jamy brzusznej

   

  Ultrasonografię jamy brzusznej należy wykonywać na czczo. Można badać chorych nie spełniających tego warunku, jednak uwidocznienie narządów nadbrzusza jest trudniejsze, a niekiedy niemożliwe, gdyż połknięte w czasie posiłku powietrze stanowi istotną przeszkodę dla ultradźwięków. Po posiłku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZONANS MAGNETYCZNY - opis badania

   

  Pacjent nie musi się rozbierać do badania i układany jest na ruchomym stole, na którym przesuwany jest do środka aparatu - tzw. gantry . Podczas trwania całego badania (średnio około 40 minut) pacjent nie może się ruszać, gdyż jakiekolwiek ruchy powodują niemożność prawidłowego odczytania obrazu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBA CIĄŻOWA

   

  Badanie polega na wykryciu w moczu hormonu - gonadotropiny kosmówkowej, określanej w skrócie HCG (w badaniu tym wykrywa się tzw. podjednostkę beta tego hormonu). Obecność HCG w surowicy krwi i w moczu jest swoistym wskaźnikiem potwierdzającym lub wykluczającym ciążę. Wynika to z faktu, że krótko po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USG jamu brzusznej - opis badania

   

  Przezskórną ultrasonografięjamy brzusznej wykonuje się najczęściej w pozycji leżącej chorego na plecach, na obu bokach, a niekiedy także na brzuchu . Część badania może odbyć się w pozycji stojącej chorego, np. celem oceny nadmiernej ruchomości narządów. Niekiedy stosuje się specjalne wałki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYNTYGRAFIA

   

  Scyntygrafia jest metodą uzyskiwania obrazu narządów, a przede wszystkim oceny ich czyn­ności, przy pomocy niewielkich dawek izotopów promieniotwórczych (radioznaczników). Izotopy podawane są zwykle bezpośrednio do naczyń, wyjątkowo doustnie. Istnieją specjalne monogramy i wzory, na podstawie których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /5 235

  praca w formacie txt

Do góry