Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  BADANIA POPRZEDZAJĄCE ZNIECZULENIE

  Przed wykonaniem znieczulenia anestezjolog zapoznaje się dokładnie ze stanem zdrowia pacjenta na podstawie: informacji zebranych od pacjenta lub jego rodziny (wywiadu lekarskiego), dostępnej dokumentacji medycznej, badania pacjenta (badanie fizykalne) i badań dodatkowych. Badanie anestezjologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analgezja

  Analgezja jest to eliminowanie bólu. Określenie to dotyczy zarówno eliminacji zdolności odczuwania bólu u osoby przytomnej, jak i odpowiedzi odruchowej na bodziec bólowy u osoby nieprzytomnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO ZNIECZULENIA

  Każdy pacjent, u którego przewidywane jest wykonanie znieczulenia powinien zaprzestać spożywania posiłków i płynów co najmniej na 6 godzin przed znieczuleniem ogólnym. Nie zastosowanie się do tej zasady grozi bardzo poważnymi powikłaniami. W czasie znieczulenia zostają zniesione fizjologiczne odruchy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedacja

  Sedacja, czyli uspokojenie, polega na łagodzeniu niepokoju i lęku. Dla uzyskania sedacji, leki podaje się najczęściej dożylnie. Duże dawki leków wywołujących sedacjęmogą spowodować utratę przytomności i głęboki sen

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anestezjologia

  Anestezjologia (z greckiego anaisthesia = znieczulenie) zajmuje się znieczulaniem, czyli eliminowaniem bólu podczas operacji i niektórych inwazyjnych badań diagnostycznych. Ter­min „anestezja" dosłownie oznacza utratę czucia lub odczuwania. Obecnie termin ten został zastąpiony terminem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie ogólne

  Pacjent do badania układa się w pozycji na wznak. Przed przystąpieniem do znieczulenia anestezjolog kontroluje ciśnienie tętnicze krwi. tętno oraz. jeżeli są takie możliwości, podłącza aparaturę monitorującą, która w sposób ciągły monitoruje stan pacjenta podczas znieczulenia. Jest to najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premedykacja

  Premedykacja polega na podaniu pacjentowi leków przed operacją (bądź inwazyjnym badaniem diagnostycznym) i znieczuleniem. Celem premedykacji jest uspokojenie, eliminowanie lęku, bólu, osłabienie odruchów. Niektóre z leków podawanych w premedykacji powodują tzw. niepamięć wsteczną. Polega ona na niepamięci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anestezjolog

  Anestezjolog to lekarz wykonujący znieczulenie. Anestezjolog przygotowuje pacjenta do znieczulenia i operacji, kontroluje stan ogólny pacjenta i dba o jego bezpieczeństwo podczas operacji i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Poza wykonywaniem znieczulenia, aneste­zjolog zajmuje się reanimacją, intensywną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie miejscowe

  Spośród różnych rodzajów znieczulenia miejscowego podczas badań diagnostycznych stosuje się znieczulenie powierzchniowe lub nasiękowe. Znieczulenie miejscowe ma zapewnić całko­witą bezbolesność w miejscu działania. Znieczulenie powierzchniowe dotyczy śluzówek i polega na zastosowaniu Icków w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIOGRAFIA - opis badania

  Pacjent do badania układany jest na ruchomym stole, w pozycji leżącej na plecach . Przed badaniem wykonuje się znieczulenie miejscowe w okolicy nakłuwanego naczynia. Miejsce nakłucia naczynia jest najpierw dezynfekowane, a następnie znieczulone miejscowo przez podskórne podanie środka znieczulającego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 858

  praca w formacie txt

Do góry