Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Podanie środka uspokajającego (sedacja)

  W celu łagodzenia napięcia emocjonalnego towarzyszącego poddaniu się badaniu diagnosty­cznemu stosuje się leki uspokajające, zwłaszcza u małych dzieci - jeśli badanie trwa względnie długo i musi być wykonane w bezruchu. Leki uspokajające można podać dożylnie, domięśnio­wo, doustnie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie miejscowe połączone z podaniem środka uspokajającego (sedacją)

  U pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do mającego się odbyć badania diagnosty­cznego stosuje się - niezależnie od znieczulenia miejscowego - sedację przez podanie środków uspokajających. Pacjent uspokojony może nawet spać w czasie badania, ale sen jest płytki i w każdej chwili, jak zajdzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO ZNIECZULENIU?

  Po znieczuleniu ogólnym każdy pacjent powinien pozostać pod nadzorem medycznym (lekarza lub pielęgniarki) do czasu pełnego powrotu świadomości. W bezpośrednim okresie po znieczu­leniu nadzoi uje się u pacjenta również czynność odd\ chan i a i krążenia krwi. Po st\* ierdzeniu, że jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWE POWIKŁANIA PO ZNIECZULENIU

  Każde znieczulenie, szczególnie zaś znieczulenie ogólne, może być przyczyną różnych powi­kłań. Dostępne obecnie metody znieczulenia, jak również możliwości kontrolowania stanu pacjenta podczas znieczulenia i bezpośrednio po jego zakończeniu, a także fachowy nadzór specjalistyczny, eliminują w bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie w anestezjologii

  Monitorowanie w anestezjologii polega na ciągłej kontroli stanu pacjenta podczas znieczulenia, zabiegu lub operacji. Ma ono na celu zapewnienie choremu jak największego bezpieczeństwa poprzez uchwycenie oraz skorygowanie nieprawidłowości w pracy poszczególnych układów (np. układu krążenia, oddychania)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból

  Ból jest definiowany jako nieprzyjemne odczucie związane z rzeczywistym lub zagrażającym uszkodzeniem tkanek. Czasem odczuwany ból nie jest związany z uszkodzeniem tkanek, ale jest odczuwany i określany jako ich uszkodzenie. Ból może spełniać pozytywną rolę. Ostrzega przed niebezpieczeństwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intubacja

  Intubacja polega na wprowadzeniu do tchawicy specjanej rurki, która umożliwia podawanie przez nią środków wziewnych znieczulenia, a także tlenu. Rurka ta zapewnia bardzo dobrą drożność dróg oddechowych i urnożliwia stosowanie oddechu sztucznego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie ogólne

  Znieczulenie ogólne - zwane dawniej narkozą, polega na zastosowaniu środków farmakologi­cznych, pod wpływem których dochodzi do utraty świadomości wyrażającej się głębokim snem i eliminacją bólu. Zależnie od drogi wprowadzenia leków, rozróżnia się znieczulenie wziewne i dożylne. W znieczuleniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY METOD ZNIECZULENIA

  Metody anestezjologiczne w badaniach medycznych polegają na wdrożeniu postępowania, które prowadzi do eliminacji odczuwania bólu lub do uspokojenia. W niektórych przypadkach postępowanie anestezjologiczne związane jest z koniecznością wywołania u pacjenta utraty świadomości (uśpienia) na czas badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /5 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie miejscowe

  Znieczulenie miejscowe - zwane inaczej przewodowym lub regionalnym, polega na przejścio­wym odwracalnym zablokowaniu przewodnictwa bodźców bólowych przez podanie leków zwanych środkami znieczulenia miejscowego. Zależnie od miejsca, w którym zastosowano środek znieczulający, dochodzi do znieczulenia różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry